ClassPass och Mindbody 2022 Mid-Year Wellness Trends Report

Mindbody och Class Pass har släppt sin 2022 Mid-Year Wellness Trend Report som avslöjar deras förutsägelser om tränings- och hälsomarknaden efter två år av omvälvande pandemi.

Genom att kombinera egna undersökningar med resultat från ledande wellnessmärken identifierar rapporten fem nyckeltrender: Personliga upplevelser, tillväxt av gamification och metaverse, vikten av personalisering; positiv företagskultur och ökad efterfrågan på friskvårdsupplevelser.

Personliga upplevelser

”IRL (i verkligheten) är här för att stanna”, säger författarna. Enligt Class Pass hade de i februari 2022 flest bokningar sedan februari 2020 med i genomsnitt 10 procent högre bokningspriser än före pandemin.

”Vår data avslöjar också att 82 procent av Mindbody-appanvändarna använder plattformen uteslutande för personliga (IRL) bokningar, medan endast 14 procent söker virtuella erbjudanden”, fortsatte det.

Enligt studien ger denna starka återgång till personliga upplevelser på plats (studio, gym, träningscenter mm) tillväxtmöjligheter: ”Nästan en tredjedel av våra fitnesskunder planerar att expandera sin verksamhet till fler platser under 2022”, uppges det i rapporten.

Tillväxt av gamification och metaverse

AR (Augmented Reality) och VR (Virtual Reality) sprider sig över hela branschen och utökar användningen av metaverse. Denna trend förutspås fortsätta växa. 23 procent av amerikanska konsumenter tränar redan hemma med en VR-app.

”Dessutom är 32 procent entusiastiska över AI:s förmåga att titta på personliga träningsdata via appar eller annan teknik och ge personliga förslag”, står det i rapporten.

Många hemmaanvändare använder AR- och VR-träning i sin träning eftersom gamification gör det roligare.

Vikten av personalisering

En nyligen släppt McKinseyrapport berättar att 71 procent av kunderna förväntar sig personliga interaktioner med företag och att 76 procent blir frustrerade när detta inte händer. McKinsey fann också att människor är mer villiga att dela sin data än någonsin tidigare.

Mindbody kommenterar att personalisering inte är något nytt för wellnessföretag och noterar att personalisering kommer att fortsätta att vara en nödvändig prioritet för fitness- och friskvårdsoperatörer.

Även om kunderna är mer avslappnade när det gäller datasekretess, är det fortfarande mycket bekymmersamt, så de bör alltid ha valet att välja om eller inte datan ska delas.

Positiv företagskultur

En studie från International Franchise Association och Frandata fann att 90 procent av de tillfrågade rapporterade att franchisetagare har problem med att hitta ”kvalificerade arbetare, okvalificerade arbetare eller både och”. En ny artikel från McKinsey hävdar att 40% av de anställda sannolikt kommer att lämna sitt nuvarande jobb under de kommande tre till sex månaderna.

Mindbody-rapporten hävdar att flexibilitet och företagskultur – inklusive jobb med friskvårdsförmåner och fördelar – kommer att bli allt viktigare. Uppskattning, utbildning och individuellt bemyndigande beskrivs alla som sätt som arbetsgivare kan öka förmågan att bibehålla sin personal. Rapporten tillägger att:

”88 procent av yrkesverksamma säger att de är mer benägna att rekommendera en arbetsplats som stödjer deras välbefinnande.”

Ökad efterfrågan på friskvårdsupplevelser

Mindbody betonar att begreppet wellness nu omfattar en rad element som sträcker sig långt bortom viktminskning och estetik.

”Nu för tiden betyder välbefinnande att minska stress, känna självförtroende och att hitta en känsla av gemenskap och tillhörighet”, står det att läsa i rapporten.

”Det spänner över mentala, fysiska och andliga dimensioner – och enligt en färsk Mindbody-studie prioriterar konsumenter i USA, Storbritannien och Australien mentalt välbefinnande framför alla andra aspekter av välbefinnande.”

Före pandemin tränade människor för att gå ner i vikt och idag är det för att minska stressen och må bättre mentalt.

Dry Floating med Zerobody

Enligt Mindbody-data tränar 86 procent av företagets appanvändare tre gånger i veckan eller mer och antalet personer som kör utomhus har ökat från 33% 2021 till hela 71% 2022.

Styrketräning, yoga, vandring och HIIT är de mest populära formerna av aktivitet.

Rapporten avslutar: ”Det finns en möjlighet på marknaden för företag att utöka sina erbjudanden för att tillgodose detta konsumentskifte och erbjuda allsidiga hälsoupplevelser.”

Här kan du läsa hela Mindbody och ClassPass-rapporten.

Under slutet av 2021 förvärvade Mindbody Classpass