WiseGym – vår ideologi

I WiseGym skapas en helhet av CRM-styrda verktyg för marknadsföring, försäljning och ekonomisk förvaltning med syfte att effektivisera din verksamhet. 

Därför anser vi att WiseGyms arkitektur och användbarhet är enastående och unik. Systemets alla delar fungerar på ett liknande sätt. Det är samma logik oavsett om det är fråga om kommunikation, försäljning eller ekonomisk förvaltning.

Här kommer några område där WiseGym hjälper din verksamhet till den framgång som ni förtjänar:
​​​​​​​
Marknadskommunikation
Med CRM-styrd marknadskommunikation (hemsidor, sociala medier och nyhetsbrev) skapas och delas innehåll. Dessutom finns verktyg för aktivitetsplanering (WiseEvent), datainsamling (WiseSurvey), dvs. deltagande genom enkäter, tävlingar/utlottningar och formulär, samt hantering av annonsering (WiseAd). Verktygens uppgift är att skapa intresse för och efterfrågan på företagets produkter och tjänster. Av alla funktioner skapas en enhetlig analys över intresset hos potentiella kunder.

APP
Med WiseGyms mobilapp kan du bli en del av din kunds vardag. Passerkortet hör till historien, ett mobilt gymkort har du alltid med dig.

Försäljning
Produkt- och lagerhanteringen (WisePDM) styr alla försäljningskanaler. Försäljningskanalerna är kontrakts-/postorderförsäljning (WiseDeal), e-handelsförsäljning (WiseEcommerce), tids- och platsbokning (WiseReserve) och kassaförsäljning (WisePOS).

Avtal och beställningar
Långvariga avtal (medlemskap och affärsavtal) och engångsbeställningar godkänns med stark mobil-/bankverifiering (WiseSign), och faktureringen av hela eller del av summan sker därefter automatiskt. Fakturapåminnelser sköts automatiskt enligt de kundspecifika inställningarna. Faktureringsdata överförs automatiskt till de bokföringskonton som angivits i produkthanteringen. Även avskrivning från kundfordringar sker automatiskt med hjälp av bankanslutning.

Webshop
Webbshoppen fungerar på samma sätt som beställningar, förutom att betalningen sker direkt i samband med köpet. Det kan även finnas fler försäljare i samma e-butik. I sådana fall överförs betalningar genom till exempel Paytrail till partnerns konto antingen helt eller delvis (till exempel efter avdragen provision).

Tids- och platsbokning
​​​​​​Tids- och platsbokningen i systemet styrs av CRM – CRM avgör om bokningsrätten hör till en kund eller om betalning krävs i e-butiken. CRM styr även tillträdet (genom dörrar och portar etc.) baserat på bokningen.

Kassaprogram
Kassaprogrammet (WisePOS) är ett kassasystem som fungerar på surfplattor och bärbara datorer. Individuella kassor skräddarsys för varje verksamhetsställe baserat på produkthanteringen. Data överförs automatiskt till egna konton i bokföringen.

Ekonomisk förvaltning (WiseEconomy)
Verktygen för ekonomisk förvaltning inkluderar försäljningsfakturor (WiseInvoice), inköpsfakturor (WiseBill) och lönefakturor (WisePay). De här verktygen fungerar på liknande sätt. Försäljnings- och inköpsfakturor är ju i princip samma sak, beroende på om man ser det ur säljarens eller köparens synvinkel. Processerna för båda är automatiserade och effektiviserade för att den ekonomiska förvaltningen ska vara enkel och ske i realtid för alla. Processerna för lönefakturor är samma som för inköpsfakturor och innehåller både kontroll och godkännande.

För kontant- och kortinköp finns ett kvittoprogram (WiseNote) där inköpets ändamål beskrivs och därefter skickas till systemet. Bokföring av kvitton hör till den ekonomiska förvaltningen.

Analys
Alla verktyg har en likvärdig analysfunktion som tillsammans skapar en logisk helhetsbild.

Aktivering av WiseGym
Det tar cirka 20 arbetsdagar att aktivera WiseGym på ditt gym. Den utsedda kundansvariga på WiseNetwork leder arbetet, och tillsammans med kunden inrättas systemet, fastställs reglerna och produceras alternativt kopieras innehållet.

Gör ditt framtid enklare – kontakta oss redan i dag
WiseGym söker referensanläggningar i Sverige. Vill du veta mer om vad det kan innebära – ta gärna kontakt.

Läs mer om WiseGym i denna artikel.