Friskisindex 2023: Stockholmarna mår sämre – ungas välmående dalar

Stockholmarna mår sämre i dag än under de tre föregående åren. En välmåendeklyfta mellan generationerna öppnar sig: Medan de äldre överlag mår bra, mår de unga betydligt sämre än tidigare. Det finns också skillnader i hur invånarna i olika delar av landet mår. Det visar årets Friskisindex, en undersökning som gjorts av Kantar Sifo på uppdrag av Friskis&Svettis Stockholm.

Friskisindex är en undersökning som mäter hur människor mår utifrån tre parametrar; rörelse, glädje och gemenskap. Indexet visar tydligt att de tre parametrarna korrelerar. De som tränar och rör på sig upplever också mer glädje och gemenskap i tillvaron. Undersökningen görs för fjärde året i rad bland stockholmarna, och för första gången presenteras jämförande siffror om svenskarna i stort. 

Stockholmarnas välmående sjunker

Årets Friskisindex visar att stockholmarnas välmående sjunker och hamnar på den lägsta nivån för alla de fyra år som mätningen har gjorts. Det som framför allt drar ned indexet är att fler unga mår sämre.

Andelen 18–29-åringar som mår bra har minskat från 50 till 33 procent, medan andelen som mår dåligt har ökat från 14 till 22 procent sedan i fjol. 

– Det är alarmerande att så många unga mår dåligt och att läget försämrats så mycket på bara ett år. Det är en utveckling som vi måste vända, kommenterar Andreas Strömberg, ordförande för Friskis&Svettis Stockholm.

En välmåendeklyfta öppnar sig 

De äldre åldersgrupperna mår däremot bra, visar årets Friskisindex. 60–69-åringarna mår allra bäst. Här är det 56 procent som mår bra och bara 7 procent som mår dåligt. Även 70–84-åringarna mår bra – och bättre än i fjol.

– De äldre hade en dipp under pandemin men mår klart bättre igen, medan de unga mår mycket sämre. En välmåendeklyfta mellan generationerna öppnar sig, konstaterar Andreas Strömberg.

Vidare visar undersökningen att 60–69-åringarna, alltså den åldersgrupp som mår bäst, också är den åldersgrupp som har högst ambitioner när det gäller att röra på sig regelbundet. 

– Friskisindex visar hur viktigt det är att hitta en balans i livet där det finns utrymme för rörelse, glädje och gemenskap. Många äldre är bra på att hitta den balansen och vi behöver satsa på att allt fler unga också ska kunna göra det framöver, säger Strömberg.

Övriga Sverige mår något sämre 

För första gången presenteras jämförande siffror om hur svenskarna i stort mår. Det visar sig att stockholmarna mår marginellt bättre än svenskarna i allmänhet. Även i övriga landet mår äldre generellt bättre än yngre och 60–69-åringarna bäst, men i övriga landet är det åldersgruppen 30–39-åringar som mår sämst.

Läs hela rapporten här.

Om Friskisindex 

Friskisindex mäter stockholmarnas och svenskarnas välmående utifrån frågor om rörelse, glädje och gemenskap. Svaren läggs ihop till ett Friskisindex mellan 0 och 100. Personer med Friskisindex 0–50 mår dåligt, Friskisindex 51–75 mår sådär och Friskisindex 76–100 mår bra. 

Friskisindex är framtaget av beteendevetare och statistiker. Riktlinjerna för fysisk aktivitet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt aktuell forskning. Mätningen 2023 har utförts av Kantar Sifo, på uppdrag av Friskis&Svettis Stockholm, och innefattade hela Sverige. Vid tidigare undersökningar som gjordes åren 2020, 2021 och 2022 var målgruppen endast stockholmare.

Årets undersökning genomfördes i februari 2023. I mätningen genomfördes 1700 intervjuer (varav 1200 i Stockholm) och respondenterna är ett representativt urval mellan 18 och 84 år.