BRP Systems förvärvar Astrofarm AS

Nordens ledande IT- och mjukvaruföretag för lösningar riktade till tränings- och fritidsbranschen, BRP Systems, stärker sin position med förvärvet av norgebaserade Astrofarm AS. Förvärvet är strategiskt viktigt för BRP Systems och skapar en grund för accelererad tillväxt i Norge och ökar värdeerbjudandet för den befintliga kundbasen.

Astrofarm AS är en komplett leverantör av IT- och kommunikationstjänster till den norska marknaden. Astrofarm AS grundades 1998 och har växt kontinuerligt under sin livstid. Idag tillhandahåller de lösningar till en bred kundbas inom tränings- och fritidsbranschen, såväl som andra branscher, i Norge. Astrofarm är en långsiktig partner till BRP Systems och har sedan 2011 ansvarat för distributionen av BRP Systems produkter och tjänster på den norska marknaden.

En strategisk milstople

Thomas Säld

Thomas Säld, VD för BRP Systems, beskriver förvärvet av Astrofarm som ett strategiskt viktigt drag för att påskynda tillväxten och utöka det geografiska fotavtrycket, vilket är en central del av BRP Systems långsiktiga strategi.

– ”Med förvärvet av Astrofarm får vi en plattform för accelererad tillväxt i Norge, utökar vårt erbjudande och tillför värdefulla kompetenser och talanger till vår befintliga organisation, vilket kommer att gynna både befintliga och nya kunder. Förvärvet stärker ytterligare vår position som en av de ledande leverantörer till tränings- och fritidsbranschen i Europa”, kommenterar Thomas Säld.

Bevarar befintlig identitet och kultur

På Astrofarms kontor i Hvalstad råder också stor spänning inför den förtätade relationen med BRP Systems.

– ”Grunden för att sälja till BRP Systems är bland annat att vi kommer att kunna fortsätta i stort sett som tidigare. Vi upprätthåller vår identitet och företagskultur, vilket är väldigt viktigt för oss. Vi fortsätter även med nuvarande personal, vilket också har haft stor betydelse. Vi har haft tio års nära samarbete med BRP Systems som ansvarig för den norska marknaden och en närmare affärsintegration var mycket naturlig. Att leverera standardiserade ICT-tjänster över branscher är Astrofarms huvudaffär, förutom att leverera BRP till den norska marknaden och att kunna behålla fokus på detta, var ett nyckelelement i processen. Vi ser fram emot att utveckla dessa tjänster i samarbete med BRP över branscher, länder och specialisera oss inom träningsbranschen”, säger Astrofarms VD Marius Lund Andersson.

Marius Lund Andersson kommer att fortsätta som VD för Astrofarm AS, samt att ta på sig ytterligare ansvar som Head of Product Management för hela BRP Systems Group.

BRP Systems VD Thomas Säld:

– ”Vi ser mycket positivt på framtiden. Även om världen fortfarande kämpar med pandemin, är vi glada över att kunna erbjuda lösningar till tränings- och friskvårdsbranschen. Att vara med och bidra till människors hälsa och välbefinnande, och därmed också bidra till samhället i stort genom att minska tjänstledighet och sjukhuskostnader, är viktigt. BRP kommer med detta förvärv att vara ännu bättre positionerat för att fortsätta leverera fantastiska mjukvarulösningar och tjänster som gör det enklare och mer effektivt för våra kunder att driva sin verksamhet. På så sätt kommer våra kunder att kunna lägga mer tid på sin kärnverksamhet och sina medlemmar, och det är så vi på BRP tillför värde till både våra kunder och till samhället i stort.”

Thomas avslutar:

– ”Med Astrofarm ombord kommer BRP att vara ännu bättre rustade att betjäna våra kunder och leverera de produktinnovationer som behövs för att ge värde till våra kunder och optimera deras verksamhet. Vi ser verkligen fram emot att gå in i 2022 tillsammans med Astrofarm.”