Actic kvartalsrapport Q3 2022: Förbättrat resultat och fortsatta prisjusteringar

Bild: Actic Svandammen

Årets tredje kvartal har för Actic inneburit fortsatta investeringar anläggningar i en period påverkad av säsongseffekter och tuffa omvärldsfaktorer.

Tredje kvartalet – juli till september 2022

  • Nettoomsättningen ökade till 185,9 (163,3) MSEK, en ökning om 13,8%
  • EBITDA uppgick till 58,5 (57,7) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 31,5 (35,3)%
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,7 (5,7) MSEK
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -1,0 (-4,8) MSEK

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

  • Actic nyöppnade Svandammen i Uppsala efter en gedigen renovering
  • Actic öppnade en ny anläggning i Sarpsborg i Norge

”Resultatmässigt har utfallet i kvartalet varit något svagare än vad ett normalt tredje kvartal brukar innebära. Den generella oro som finns i vår omvärld har påverkat vår verksamhet, där framför allt elpriserna påverkat oss. Effekten av de ökade elpriserna har dock begränsad påverkan då mer än hälften av våra anläggningar har avtal där elkostnaden ingår i hyran”, skriver tillförordnade vd:n Anna Eskhult i rapporten.

Framåt förväntar sig Actic att se en ökning i kostnader, där inflationen slår på bolagets hyreskostnader vilket tillsammans med ökade elpriser och räntor får en påverkan på koncernens kostnadsbild och därmed lönsamheten.

”För att möta de ökade kostnaderna har vi i det tredje kvartalet initierat prisjusteringar för medlemsbasen och arbetet kommer fortsätta under kommande kvartal”, kommenterar Eskhult.

Koncernens medlemsbas uppgick till 182 149 medlemmar vid kvartalets utgång, vilket innebär en något lägre medlemsbas än vid utgången av det andra kvartalet. Jämfört mot föregående år har dock medlemsantalet vuxit med drygt 9 000 medlemmar, motsvarande cirka 5 procent, trots fjorton färre anläggningar. Under kvartalet har portföljoptimeringsarbetet fortsatt och tre mindre anläggningar har stängt i Sverige, samtidigt som en ny anläggning i Sarpsborg i Norge öppnat.

Läs hela rapporten här.