Virgin Active – höghöjdsträning i gruppformat

Foto: Virgin Active

Virgin Active UK lanserade ”Altitude Chamber” för ett tag sedan. Genom en högteknologisk lösning som minskar syremängden i rummet kan man simulera träning på upp till 3 000 meters höjd. Lösningen finns inte bara i cykelsalen, utan har även implementerats i andra rum med varierande konditionsutrustning som exempelvis löpband.

Foto: Virgin Active

”Som att cykla genom Alperna”
– Lee Bell/Forbes

Foto: Rosie Hallam