Efter coronapandemin: hur kan träningsbranschen komma att se ut?

Stängda gym, en minskning av konsumenterans konsumtion och underlättande av social distansering inom träningsmiljön är bara några av de frågor som europeiska gymägare troligen kommer att möta när COVID-19-begränsningarna börjar lätta.

I en artikel som publicerades i april redogjorde branschveteranen och styrelseledamoten i EuropeActive, Herman Rutgers, för det nya landskapet som väntar på sektorn framöver.

Även om de flesta europeiska länder fortfarande är i lockdown diskuterar alla hur man kan starta om sina ekonomier.

När begränsningarna börjar upphävas kommer det att innebära en återgång till business för gymoperatörer i de flesta europeiska länder. Undantagen är faktiskt Sverige och Finland, där gym har fått hålla sina dörrar öppna under hela pandemin.

Artikeln – den tredje skriven av Herman Rutgers för EuropeActives dedikerade webbsida för COVID-19 – är baserad på nyligen publicerat material från analytiker som Deloitte, McKinsey och The Economist, samt samtal med ledande internationella VD:s inom träningsindustrin.

”Branschens framtid kommer inte vara svart eller vit,” skriver Rutgers. ” Snarare kommer gråtonerna att bero på vilket land du befinner dig i och vilket slags segment i vår sektor du verkar i.”

”En sak är säker; det kommer inte att vara business as usual.”

Asien i förarsätet

Enligt hans analys kan länder som Kina, Singapore och Sydkorea – som ligger före kurvan när det gäller pandemin – ge några ledtrådar om hur de första stegen ur ett strikt lockdown kan se ut.

I större städer, som Shanghai, öppnades gymklubbar igen i början av april, men under begränsningar och med regeringens godkännande. Många har till exempel installerat värmescanners vid sina entréer och personer med höga kroppstemperaturer nekas åtkomst.

Anpassning till det nya normala

Europas ledare inom den offentliga sektorn utvärderar initiativ som används i Asien för att identifiera de bästa idéerna, i syfte att bestämma hur de ska anpassas där så är lämpligt.

”EuropeActive har producerat material för att stödja operatörerna under dessa svåra tider och kommer att stödja operatörer och nationella organisationer i sin allmänna politiska verksamhet,” skriver Rutgers.

”I Tyskland har DSSV (föreningen för träningsanläggningar) skrivit ett brev till Angela Merkel för att be om godkännande för att öppna träningsanläggningar under vissa villkor. Andra som har gjort liknande förfrågningar är NL Active i Nederländerna, ANIF i Italien, FranceActive och den belgiska federationen Fitness.be. ”

Den mest detaljerade begäran om återöppning har emellertid lämnats in av den europeiska operatören Basic-Fit, som har lagt fram detaljerade planer för att skydda anställdas och kunders hälsa och säkerhet.

Planerna inkluderar ritningar av ombyggda klubblayouter för att säkerställa 1,5 meters avstånd mellan människor hela tiden. De inkluderar också begränsningar för antalet personer på en gång per klubb och stängning av duschar och omklädningsrum.

Rutgers säger att dokumentet skulle kunna användas för att hjälpa den övriga industrin på grund av att Basic-FIT gjort det tillgängligt för alla.

”Basic-Fit har varit väldigt snäll att dela med sig av detta detaljerade dokument till EuropeActive och det har nu översatts till engelska,” säger han.

Basic-Fit

Fyra huvudområden

I rapporten ger Rutgers förutsägelser inom fyra nyckelområden: övergripande affärsmiljö, drift av träningscenter, konsumenternas beteende och leverantörskedjorna.

Se nedan de viktigaste insikterna om vad framtiden kan medföra.

Affärsmiljön

1. Många länder kommer att befinna sig i en lågkonjunktur, vilket resulterar i en minskning av konsumenternas konsumtion – fler arbetslösa och med mindre disponibla inkomster

2. Affärsplaner för 2020 och därefter måste klart revideras. Kort- och långsiktiga strategiska omprövningar kommer att äga rum

3. Företag kommer att vara i krisläge under överskådlig framtid

4. Det kommer att finnas färre gym och ytterligare konsolidering (uppköp/sammanslagningar) kommer att ske. Beroende på land är 10–15 procent färre träningscenter en kvalificerad gissning. Kedjeoperatörer kan ta tillfället i akt att stänga olönsamma klubbar.

5. Att få finansiering kommer att vara svårare och komma till en högre kostnad eftersom bankerna blir mer försiktiga.

6. Företag kommer att fokusera mindre på tillväxt i sig, men kommer att fokusera mer på att stabilisera sin verksamhet, uppnå lönsam tillväxt, arbeta med mer försiktiga balansräkningar och förbättra kassaflödet.

7. Företag måste arbeta med större reserver för att möjliggöra osäkra fordringar

8. Mer uppmärksamhet kommer att ägnas åt kostnader och det fasta mot variabla förhållandet kommer att vara mer kritiskt

9. Ledarskap; de stora och goda har redan visat sina förmågor i en storm (eller inte)

10. Varumärke; Vissa operatörer har hanterat denna situation mycket bra och fått sympati och varumärkeslojalitet; andra har förlorat det

11. Mellanhänder kommer att drabbas hårt

Driften

1. Den digitala utvecklingen var redan innan krisen på tapeten, men det nuvarande läget påskyndade implementeringen av mer livestreaming och on-demand-innehåll

2. Wearables kan komma användas som en tidig varning för upptäckt av coronavirus

3. Mindre pay-as-you-go; innovativa medlemsskapspaketeringar kommer att dyka upp

4. Uppsägningar och mindre aktörer stänger ned sina verksamheter och erbjuder möjligheter för överlevarna att plocka upp kompetent personal

5. Under lockdown lär sig team hur man arbetar tillsammans på distans (och över avdelningar och landsgränser) och har lärt sig arbeta agilt, som en konsekvens kan dessa organisationer komma starkare ur krisen.

6. Många operatörer har använt stilleståndet för att förse sina anställda med online-utbildningsprogram för uppgradering av kunskaper och personlig utveckling

7. Öppning kommer inte ske på nationell nivå utan vara organiserad region för region, beroende på hur allvarlig COVID-19-läget är lokalt

8. Hygienen kommer att vara viktig – mindre fysisk kontakt, inga handskakningar (användning av masker) samt minutiös rengöring träningsutrustning

9. Rengöring; oftare och tillhandahållande av en mängd saneringsmedel etc. Detta kommer också att öka kostnaderna för gymmen

10. Fysisk avstånd – 1,5 meters-regel är här för att stanna, vilket gör det nödvändigt att arrangera om layouten på anläggningarna

Fitbit

Fitnesskonsumenten

1. Den största frågan; Kommer konsumenten att ha förtroende för och lust till att gå in i ett trångt utrymme för att svettas och vara nära andra människor i grupp?

2. Kommer konsumenterna att gå tillbaka till sina pre-corona träningsrutiner?

3. Många konsumenter har under coronakrisen testat hemmaträning och kommer vilja fortsätta nyttja onlineträning även fortsättningsvis

4. En del kommer att ha utvecklat användningen av träningsappar och börjat använda fler funktioner

5. Konsumenterna blir mer priskänsliga

6. Det kan finnas mer känslighet för att ingå långtidsavtal och fler kommer att studera det finstilta i villkorstexterna

7. Fler människor kan ha utvecklat en ökad medvetenhet kring hälsofördelarna med träning

8. De kommer att uppskatta de sociala aspekterna av sektorn mer

9. Personalisering blir viktigare

Leverantörer till branschen

1. Leverantörer av digitala tjänster blomstrar

2. Onlineutbildningar blir allt mer efterfrågat

3. Utrustning för hemmaträning upplever goda tider

4. Leverantörer av kommersiell träningsutrustning kan komma att få ett tufft 2020

5. Stor efterfrågan på hygienprodukter, men samtidigt är tillgången begränsad

6. Aggregators och vissa plattformar kommer att lida. B2C-företaget ClassPass har sagt upp cirka 22 procent av arbetskraften, B2B-tjänsten Gympass 30 procent (företagskunder sänker sina budgetar och majoriteten av gymmen hålls stängda) och Mindbody 30 procent av arbetskraften.