Twiik kvartalsrapport: intäkterna pekar uppåt och planerar ta in nytt kapital

Twiik levererade idag sin kvartalsrapport för årets tre första månader och redovisar där sitt bästa första kvartal hittills. Konsumentförsäljningen ökade med 181% jämfört med samma kvartal föregående år samtidigt som återkommande intäkter från licenser och prenumerationer ökade med 59%.

Första kvartalet i siffror 

  • Nettoomsättning: 2 854 (2 338) KSEK  
  • Rörelseresultat: –3 206 (-2 300) KSEK  
  • Resultat efter skatt: –2 588 (-1 900) KSEK  
  • ARR (Annual Recurring Revenue): 4 310 (2 716) KSEK

Twiiks vd Anders Gran:

– Onlineträning och hybridträning fortsätter att vinna mark i Sverige och globalt. Vi ser med tillförsikt hur vår position stärkts ytterligare under gångna kvartalet. Vi lämnar vårt starkaste Q1 någonsin bakom oss. Konsumentförsäljningen ökade med 181% och våra återkommande intäkter växer med 59% jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 

  • Enterpriselösningen för Friskis & Svettis Riks, Friskis Go, går live. Ett strategiskt viktigt projekt. Lanseringen innebär att månadslicensen för Friskis Go startar, vilket därmed innebär en märkbar ökning av bolagets återkommande licensintäkter. 
  • Samarbetsavtal skrivs med Edenred, en av världens största förmånsportaler. Avtalet avser den svenska marknaden. 
  • I mars upptog bolaget lån om totalt 4,5 MSEK från medlemmar i styrelsen för att täcka ett tillfälligt kapitalbehov. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

  • I april beslutade styrelsen om en emission av units om cirka 12,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. 
  • Den 4 maj inleddes nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1. Nyttjandeperioden avslutas den 25 maj.

Gran forsätter:

– Vi analyserar marknaden löpande och har en nära dialog med våra kunder – men också de som vi ser som möjliga kunder. Något som blivit tydligt är att när onlineträningen blir en allt mer central del i arbetet för de tränare och gym som blir framgångsrika ökar också kraven på plattformen. Samtidigt ökar också enskilda tränares kunskap på området vilket kommer att pressa plattformar som tidigare tagit väldigt mycket betalt när marknaden var ny. När marknaden mognar krävs i allt högre grad en marknadsmässig prisbild. Prissättning som ligger på rätt nivå och harmonierar med tränare och gyms intäktsströmmar kommer att vara en viktig del i att på sikt vinna marknaden. Vår uppfattning är att en förväntad ökad kostnadsmedvetenhet bland tränare gynnar oss som redan idag har en prisstrategi som fokuserar på ekonomisk hållbarhet för tränarna.

Intäkterna perkar åt rätt håll, ändå vill ni ta in ca 12 miljoner kronor, varför gör ni detta?

– Twiiks tillväxtplan är långsiktig vilket bland annat syns på vår prisbild där vi är bland de mest konkurrenskraftiga på marknaden för tränare och gym. Vi hade redan vid IPO planen att ta in pengar under våren 2022 vilket vi alltså gör nu. Emissionen syftar till fortsatt expansion. Vi har dels viktig fortsatt plattformsutveckling framför oss och dels utökad bearbetning av marknaden. 

Hur ser du på era framtidsutsikter?

– Sammantaget ser jag positivt på vår väg framåt. Jag känner stor tilltro tack vare den feedback vi får från kunder och användare. Till detta läggs en fortsatt växande licensavgift som på sikt skapar en stabil grund att stå på när vi skalar upp våra transaktionsdrivna intäkter.