SATS ökar sin medlemsbas med 16 000 under Q4 – ser ökad försäljning och besök med borttagande av restriktioner

SATS CEO, Sondre Gravir. Foto: Anita Arntzen

SATS presenterar idag resultatet för Q4 2021. Medlemsbasen växte med 16 000 medlemmar under ett kvartal som normalt har en relativt platt medlemsutveckling. Därmed är hela minskningen av medlemsbasen från pandemin återhämtad.

Antalet medlemmar i koncernen steg med sex procent till totalt 669 000 samtidigt som intäkterna steg med 18 procent till drygt en miljard kronor.

På den svenska marknaden ökade antalet medlemmar från 216 000 till 229 000, dock gjorde man en rörelseförlust på åtta miljoner jämfört med en vinst på 28 miljoner samma period föregående år.

– ”Under fjärde kvartalet 2021 fick vi 16 000 nya medlemmar, en betydligt starkare tillväxt än vanligt under årets sista kvartal. Vi gick därmed ur 2021 efter nästan två år av pandemi med samma medlemsbas som vi hade 2019. Det är vi stolta över! Detta trots att vi utsattes för restriktioner med kraftigt reducerad kapacitet, framför allt under gruppklasser, och behövde stänga träningscenter i Finland”, säger Sondre Gravir, vd för SATS.

Genom pandemin har det funnits osäkerhet kring huruvida vår bransch skulle se strukturella förändringar eller förändringar relaterade till våra medlemmars träningsvanor som en konsekvens av den tid vi har gått igenom. Vid flera tillfällen menar SATS sett att detta inte stämmer. SATS-medlemmarna saknar sina gym när de inte får träna som vanligt och vill återgå till rutinerna de hade före pandemin, så fort de får chansen.

– ”Nu när restriktionerna lyfts ser vi en omedelbar positiv effekt både vid försäljning och besök. Även under de strikta restriktionerna denna vinter har vi de senaste månaderna haft fler besök på gymmen än innan pandemin. Kundnöjdheten bland våra medlemmar är också mycket hög, till och med högre än den var före pandemin”, säger Gravir.

Ambitiösa tillväxtplaner

SATS uppger att de märkt att pandemin har lett till ett ökat fokus på hälsa och välmående bland de flesta. Allt fler vill gå till gymmen, där de kan få hjälp och inspiration att hålla sig aktiva för att leva hälsosammare och lyckligare liv.

– ”För att möta efterfrågan har vi investerat avsevärt i tillväxt under pandemin genom att öppna 29 nya gym under 2020 och fram till slutet av 4:e kvartalet 2021. Framöver kommer vi att fortsätta att öka antalet gym genom nyetableringar och förvärv samt göra betydande uppgraderingar i våra befintliga gym. Samtidigt fortsätter vi utveckla Mentra by SATS för att även stärka vårt interaktiva och digitala hemträningserbjudande”, avslutar Gravir.

Läs hela SATS Q4-rapport här.