PT av kött och blod ställs mot iPhone-appar i ny forskningsstudie

bildkälla: lepfitness.co.uk

I mars 2018 startar en forskningsstudie som undersöker, om och, hur appar i mobiltelefon och personlig träning kan öka fysisk aktivitet och välmående hos individer med nyligen förvärvad fysisk funktionsnedsättning. Tidigare forskning visar att fysisk aktivitet är starkt kopplat till välmående och många hälsofördelar hos denna målgrupp, vilket Karolinska Institutet vill undersöka ytterligare.

Studien kommer att pågå under 12 veckor, med en uppföljning efter 12 månader. Testdeltagare kommer slumpmässigt delas in i två olika testgrupper, Hälso-app-grupp och Personlig träningsgrupp. Grupperna kommer att få instruktioner och rådgivning kring fysisk aktivitet och kost, den ena med hjälp av olika mobila appar och den andra med appar samt personlig träning och kostrådgivning. Samtliga deltagare kommer bjudas in till tre olika utbildningstillfällen, under studiens gång.

För projektledning av studien står Twitch Health som är leverantör av hälso- och friskvårdstjänster för företag.

Vi ser fram emot att få läsa resultaten av studien…

Här kan du läsa mer om studien i sin helhet:
Information_aktivitetsstudie_KI_2018