Andreas Paulsen lämnar rollen som EuropeActives vd

Andreas Paulsen

Den europeiska branschorganisationen EuropeActive tillkännager idag att organisationen har inlett rekryteringsprocessen av sin nästa vd efter att nuvarande vd Andreas Paulsen sagt upp sig från uppdraget.

Andreas Paulsen kommer att fortsätta tjänstgöra fram till slutet av 2023 för att möjliggöra en smidig övergång. Urvalet och tillsättningsprocessen kommer att hanteras av EuropeActives styrelse.

David Stalker, EuropeActives president:

”Å hela styrelsen vägnar vill jag uttrycka att vi är djupt tacksamma för Andreas insatser för organisationen och branschen. Vi är naturligtvis ledsna att se honom lämna sin post, men vi gratulerar varmt Andreas till hans framtida karriär inom public affairs och akademins värld. Vi är mycket glada över att veta att han kommer att fortsätta vara engagerad som en passionerad supporter av EuropeActive.”

Stalker fortsätter:

”Andreas blev först utsedd till tillförordnad president 2019 och sedan tillfällig VD i början av pandemin när vår bransch befann sig i en svår situation. Detta var först tänkt som ett tillfälligt arrangemang, men resulterade i en fyraårig period som skiljde Andreas från det företag han varit med och grundat, hans akademiska arbete och olika andra passioner i livet. Hans engagemang för branschen under denna tid har varit inget mindre än enastående och hans insatser kommer att erkännas av alla intressenter inom sektorn.”

Under Andreas Paulsens tid som vd har EuropeActive genomgått en grundläggande förnyelse och omvandling. EuropeActive har blivit en ledande progressiv kraft för den fysiska aktivitetssektorn över Europa och världen.

Stora framsteg

David Stalker fortsätter:

”Under Andreas ledning lanserade EuropeActive sitt forskningscenter, THiNK Active, i samarbete med europeiska universitet, för att kontinuerligt producera forskning baserad på fakta för sektorn. Vi utökade också EuropeActives arbete inom offentliga angelägenheter i Bryssel och med nationella samarbetsorganisationer i huvudstäderna i Europa. Vi byggde en stark kommunikationsförmåga för att stödja EuropeActives och branschens PR och har genomfört framgångsrika samarbetsaktiviteter för intressenter inom den europeiska branschen, vilket varit de mest framgångsrika hittills. Branschen etablerade även äntligen global representation genom World Active. Det är därför uppenbart att Andreas har haft en stor påverkan som kommer att bära frukt för EuropeActive och sektorn under många år framöver. Vi kommer att fira hans framgångar vid EuropeActives evenemang på hösten.”

Andreas Paulsen kommenterar:

”Det är med stor stolthet och ödmjukhet som jag har innehaft befattningen som först tillförordnad president och sedan VD för EuropeActive. Det har varit en enormt inspirerande och lärorik yrkesmässig erfarenhet. Jag är stolt över att överlämna ansvaret för att leda denna fantastiska organisation vid en tidpunkt då organisationen är mycket starkare, involverad i samhället och mer inflytelserik än när vi tog över. Jag vet att EuropeActive är väl rustat att bibehålla den fart som har byggts upp och fortsätta att växa och utvecklas. Jag kommer att arbeta tillsammans med David och styrelsen för att säkerställa en smidig övergång till min efterträdare. Jag kommer alltid att vara en passionerad ambassadör och ser fram emot att stödja dess framtida framgångar.”

Uppdaterad styrelse på plats

I samband med FIBO-mässan i april genomfördes EuropeActives generalförsamlig där organisationens nya styrelse formades.

Vid det första styrelsemötet med, som hölls den 11 maj, valde EuropeActives styrelsemedlemmar Jana Havrdova till ny vice ordförande (Czech Chamber of Fitness), Silke Frank (FIBO) som ordförande för etikkommittén, David Stalker (Myzone) kommer, som föreningens president, att vara ordförande för strategikommittén och Steven Ward (GO fit) kommer att vara ordförande för urvals- och tillsättningskommittén. Ana Damaso (Portugal Activo) kommer tills vidare fortsätta som kassör och ordförande för finanskommittén. Dessutom valdes Marco Mazzanti (Technogym) och Kent Orrgren (RomaniaActive) in som medlemmar i styrelsen.

Lyssna på Andreas Paulsen i Sweaty Business podcast #112