Kan ekonomiska incitament få fler att röra på sig?

En studie från forskningsinstitutet RAND Europe har fastslagit att det finns ett tillförlitligt sätt att dramatiskt öka människors fysiska aktivitetsnivåer – genom att erbjuda dem konkreta ekonomiska fördelar.

Beskrivet som den ”största förändringsstudien rörande fysisk aktivitet” har RAND kartlagt beteenden hos mer än 400 000 personer i Storbritannien, USA och Sydafrika. Studien undersökte effekten av ett ”physical activity rewards programme”, genomfört av hälsoförsäkringsbolaget Vitality. De erbjuder traditionellt sina kunder belöningar – som biobiljetter och kuponger till olika butiker – i utbyte mot regelbundna gymbesök, som verifieras genom att kunderna drar sina medlemskort på gymmen.

Inför denna studie lanserade Vitality ett nytt incitament med en direkt ekonomisk fördel för kunderna. Detta kallades Vitality Active Rewards with Apple Watch, programmet tillät kunderna att köpa en Apple Watch till en låg initial kostnad – sedan kunde de minska sina månatliga betalningar till noll genom att uppfylla sina fysiska aktivitetsmål.

Deltagarna i Apple Watch-kampanjen ökade sina fysiska aktivitetsnivåer med i genomsnitt 34 procent – vilket motsvarar 4,8 extra dagar aktivitet per månad. Viktigaste upptäckten – aktivitetsnivåerna ökade kraftigt över hela kundspektrat, oavsett hälsotillstånd, ålder eller kön.

Enligt Vitality-grundaren Adrian Gore visade studien att incitamentet att inte behöva betala mer för klockan var ett effektivt sätt att öka aktivitetsnivåerna.

”Denna viktiga studie bidrar till en djupare förståelse för hur människor kan motiveras att leva mer aktiva och hälsosammare liv”, kommenterade Gore.

Resultaten avslöjades vid ett evenemang i London, som besöktes av den brittiska Folkhälsoministern Matt Hancock.

Som svar på rapporten i rapporten sade ukactives VD Steven Ward: ”Denna oöverträffade forskning visar att inspirerande fysisk aktivitet på global nivå inte bara är uppnåbar, men även möjlig att praktiskt genomföra.”

Steven Ward – VD, ukactive

”Denna studie borde ligga i framkant av folkhälsoministerns medvetande när han vänder fokus mot förebyggande insatser över botemedel för skada som redan har skett. Utmaningen är nu att utveckla en prisvärd och integrerad modell för fysisk aktivitet som riktar sig till de delar av samhället som behöver det mest. Vårt hälso- och socialvårdssystem krackelerar genom blotta tyngden av vår åldrande befolkning, framöver kommer försäkringssektorn spela en viktig roll att genom fysisk aktivitet få oss att röra på oss mer och åldras väl”, avslutar Ward

Klicka här för att läsa hela RAND-rapporten.

 

Följ oss på Instagram:

Sweaty Business: Sweaty Business, Brian van den Brink : @brianvdb