STC Training Club årsrapport 2022 – positiva vindar i spåren av covid- och energikriserna

Friskvårdskedjan STC rapporterar för räkenskapsåret 2022 en omsättningsökning med nästan 20 procent, men samtidigt ett negativt resultat om cirka -36 miljoner kronor.

I företagets årsredovisning står att läsa att inledningen av verksamhetsåret 2022 präglades negativt av covid-19-pandemin med minskad nyförsäljning och lägre intäkter som följd. Tiden efter pandemin uppges ha följts av god medlemsåterväxt och ökad omsättning.

Vidare uppger företaget att ökade elpriser har drivit högre kostnader och energibesparande åtgärder har lanserats för att motverka detta.

STC:s 2022 i siffror

  • Omsättning: 634,9 miljoner kronor jämfört med 2021: 530,6 miljoner kronor (+19,6 procent)
  • Rörelseresultat: -36,1 miljoner kronor jämfört med 2021: -36,2 miljoner kronor
  • EBITA: 50,6 miljoner kronor jämfört med 2021: 24,9 miljoner kronor (+103 procent)
  • Soliditet: 11,4 % vs. 16,5 %
  • Medeltal anställda: 291 (274)
  • Antal klubbar: ca 200 st
  • Antal medlemmar: Ingen uppgift
  • VD: Anders Carlbark
  • Fokusregioner: Klubbar utspridda i stora delar av landet från Ystad i söder till Åre i norr

Nyetableringar och förvärv 2022

STC har under året öppnat fem nya anläggningar lokaliserade i Stockholm, Göteborg, Tibro och Habo. Företaget har även genomfört sex stycken inkråmsförvärv av totalt tio träningsanläggningar, varav nio avser före detta franchiseanläggningar (Puls & Träning) i Stockholmsområdet.

Bild: STC

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

STC har under kvartal 1 2023 genomfört ytterligare fyra inkråmsförvärv av totalt tolv franchiseanläggningar i Stockholmsområdet som ska drivas under varumärket STC.

Moderbolaget Svenska N’ergy AB förvärvade i januari 51% av aktierna i utbildningsföretaget Human performance Nordic AB som bedriver utbildning och kompetensutveckling inom området personlig träning.

Moderbolaget Svenska N’ergy AB har för avsikt att fusionera in Puls & Träning Sweden AB.

Lyssna på STCs vd Anders Carlbark i Sweaty Business-podden

I avsnitt #127 kan du lyssna på Anders Carlbark när han gästar podden. Sweaty Business podcast hittar du där poddar finns, på Spotify eller här.