Svenskarna får allt sämre kondition

En nyligen publicerad studie där utveckling av kondition i svenska befolkningen följts upp visar att andelen med låg kondition nästintill dubblerats mellan 1995 och 2017, enligt en artikel publicerad av Twitch.

Enligt Twitch är detta mycket bekymmersamt då man vid låg nivå på kondition (VO2max) ser en ökad risk för en rad sjukdomar som t ex hjärt-/kärlsjukdom och diabetes. Därtill ses en kortare förväntad livslängd och lägre produktivitet i arbetet. De senaste decennierna har flera beteende- och miljömässiga faktorer ändrats vilket sannolikt kan ha minskat befolkningens fysiska aktivitet vilket i sin tur påverkat konditionen (VO2max) negativt.

Om studien

Studien grundar sig på 354 277 deltagare som genomgått konditionstest inom ramen för företagshälsovårdens leverans mellan 1995 och 2017. Deltagarna var mellan 18 och 74 år gamla. I studien följde man upp VO2max via test på cykel, vilket är ett mått på hur mycket syre kroppens vävnader maximalt kan förses med och tas upp. I dagligt tal brukar detta kort och gott benämnas som kondition.

Konditionen har över den undersökta tidsperioden minskat med 6,7% i absoluta mått mätt. Om man räknar VO2max och tar med ökad kroppsvikt i beräkningen är den relativa försämringen 10,8%. Andelen svenskar mellan med låg nivå på kondition har mellan 1995 och 2017 ökat från 27 % till 46 %.

Den största försämringen ses bland män, yngre population, kort utbildning och boende på landsbygd.

— Det huvudsakliga resultatet är att det är en ganska kraftigt nedgående trend i populationen i stort. Studiepopulationen har fått drygt tio procent sämre kondition, säger Elin Ekblom-Bak, högskolelektor i idrottsvetenskap och en av författarna bakom studien.

— Det är väldigt viktigt att man inte bara kan se att det här har hänt. Man kan även se för vilka det är viktigast att göra någonting åt, säger Elin Ekblom-Bak.

Oklara orsaker

Andelen personer som har hälsofarligt låg kondition har ökat från 27 procent till 46 procent. Varför resultaten ser ut som de gör är inget studien går in på.

— Jag tror att det kanske inte direkt har med träningen att göra. En del av förändringen kan nog bero på att vi är mindre aktiva i vår vardag. Vi åker mer bil nu och har fler stillasittande jobb, och det kan faktiskt ha en påverkan på vår kondition, säger Ekblom-Bak.

Studieresultaten är inte helt representativa för befolkningen, utan man har endast utgått från folk som har arbete. Elin Ekblom-Bak tror till och med att studiepopulationen kan ha aningen bättre kondition än den svenska befolkningen i stort.

— Jag är helt övertygad om att vi behöver en gemensam insats. Vi måste bygga tillbaka möjligheterna att röra på oss – vi behöver ett nationellt arbete i det här.

Vad är ditt bästa tips till någon som känner att de behöver röra på sig mer? 

— Att det inte behöver vara så svårt. Att vara aktiv behöver inte vara så komplicerat. Ta en rask promenad, köp en hund – det finns mycket du kan göra som du inte ens behöver byta om för.