Kompetensråd för licensiering av PT-tjänster utsett

Ett av Friskvårdsföretagens tre fokusområden just nu är att höja nivån på landets personliga tränare till en hög lägstanivå. Genom en licensiering från branschorganisationen ska kvaliteten på landets personliga tränare säkras. Almega Friskvårdsföretagens styrelse har nu utsett de ledamöter som ska ingå i kompetensrådet för licensiering av personliga tränare.

Ledamöterna är:

Mats Sunebäck, SATS

Fanny Klüft Nerell, Puls & Träning

Michail Tonkonogi, Professor i Medicinsk Vetenskap

Hanna Edman, Fitness24Seven

Emma Derwinger, Actic

Kompetensrådets ansvar kommer vara att till Friskvårdsföretagens styrelse utreda och bereda förslag på beslut gällande:

• Förslag på beslut av ansökande huvudman för att erhålla delegerad certifieringsrätt
• Godkännande av examinatorer
• Slumpmässiga kontroller av kvalitén hos huvudman som erhållit delegerad certifieringsrätt
• Granska inkommande ansökningar
• Kvalitetssäkra utbildning av examinatorer
• Skapa examination av det praktiska delmomentet