Målmedvetenhet lönar sig – Qicraft Nordic är nu ISO 9001-certifierat

Sedan februari 2016 har Qicraft Sweden varit ISO-certifierade.  Nu har det målmedvetna arbetet belönats med ett ”Multi-site ISO 9001:2015-certifikat”, vilket innebär att hela Qicraft Nordic nu är certifierade under samma certifikat.

Vad är då en ISO-certifiering kan någon säkert undra?

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

Alexander Hed, Country Manager Qicraft Sweden, kommenterar:

Alexander Hed

Kvalitetsledning låter kanske inte för alla som det mest spännande ämnet?

– Under 2015 fick vi den delikata uppgiften att kika på möjligheterna att certifiera vårt kvalitetsledningssystem. Jag minns första föreläsningen och känslan av att det var ganska torrt och stelt. Det kändes som att det här projektet skulle ta lång tid och frågan då var; varför?

– Trots en initial ganska dålig känsla beslutade vi oss för att genomföra det och ju längre projektet pågick, desto mer förstod jag vad detta innebär och varför det är viktigt.

– Jag måste ändå erkänna att ordet ”kvalitetsledningssystem”, och i synnerhet ett certifierat sådant inte fick mig märkvärt upphetsad. Idag däremot,  kan jag prata i timmar om dess fördelar och styrkor.

Hur lång tid tog processen?

– Efter ett drygt år fick vi vår ISO 9001-certifiering, vårt kvalitetsledningssystem var äntligen certifierat av tredje part. Detta hade vi aldrig kunnat genomföra utan att samtliga i organisationen förstod just varför.

Varför är det viktigt för er med denna certifiering?

– Vi har jobbat med processer, flöden och KPI:er under många år. Arbetet med certifieringen handlade i mångt och mycket om att dokumentera allt våra arbetsflöden och länka dem till kärnan. Varför skall vi t.ex. mäta ”First time fixing rate” (hur många procent av gångerna då våra tekniker åker ut på reparationsjobb löser vi problemet vid första tillfället?). Svaret på alla dessa frågor är kundfokus.

– Allt vi gör i vårt kvalitetsledningssystem är för att alltid sätta våra kunder i främsta ledet. Nöjdhet och effektivitet i vår kundhantering, oavsett om det gäller säljarnas, teknikernas eller vår supportavdelnings kommunikation med kunden, är kärnan i allt detta.

Innebär detta att ni numera är ”felfria”?

– Vi är ödmjuka inför att både vi och våra tjänster och produkter kan fela. Det viktiga är då att om en avvikelse uppstår, skall det direkt rapporteras och tillsättas ett ärende där felet skall åtgärdas så fort som möjligt. Samtidigt ska eventuella korrigerande åtgärder ske för att förebygga att samma fel uppstår igen.

– Idag är jag mycket stolt över organisationens insatser och prestanda som har lett till att vi varje år sedan 2016 fortsätter att, med god marginal, leva upp till den utomordentliga kvalitetsstandarden som ISO 9001 certifieringen kräver.