Företag behöver både träningskort och support

Bildkälla: SATS

Gymbranschen har i många år med blandade resultat sökt upp företag för att presentera och försöka sälja in olika ”friskvårdslösningar”. 

Men denna säljprocess har varit tung och inte gett några större resultat. Traditionell försäljning av friskvård till företag har varit att ge rabatter på träningskort till de anställda. Detta är ett väldigt ineffektivt sätt försöka skapa en bra och långsiktig relation med företag. För hur många av de anställda klarar på egen hand – att skapa tydliga hälsoförbättringar och motivera sig till regelbunden och långsiktig träning? Siffran är så låg att den är knappt värd att nämnas.

Bara gymkort är inte lösningen

Att ha ett gymkort är den enkla delen – att faktiskt hitta en kontinuitet i sin träning och verkligen nå resultat är den verkliga utmaningen. Det finns en anledning till varför vi i branschen tappar upp till 40 % av våra kunder årligen. I princip alla behöver support med någon som coachar, peppar och ser till att önskvärda hälsomål går i uppfyllelse så fort som möjligt. Säljer vi bara ”rabatterade gymkort” till de anställda blir det aldrig några resultat – ett tillhörande supportpaket är ett måste. Och utan några resultat känner företagsledningen inte något behov av att fördjupa sitt samarbete med gymbranschen. 

Därför måste ni alltid presentera ett väl tilltaget supportpaket i kombination med själva gymkortet. I annat fall säljer ni bara ett enormt misslyckande. Vill inte företagsledningen förstå vikten av att parallellt ha någon som ”coachar, peppar och ser till att önskvärda hälsomål går i uppfyllelse” – då ska ni tacka för er och uppvakta nästa företag.

Varför tackar företag Nej till friskvårdslösningar?

Argumenten mot företagsledningen är enkel. Ett av de viktigaste besluten du kan ta i livet – är att satsa på din hälsa. Du kan inte vara ditt allra bästa och finnas där för andra om du inte först tar hand om dig själv. Utan en optimal hälsa är du inte en produktiv medarbetare. Trots alla självklarheter finns det en del företag som tackar Nej direkt och är inte intresserade av att exempelvis köpa träning åt sina anställda. Och i vissa situationer gör företagen helt rätt i att tacka Nej med motiveringen:

  • Företaget har inga pengar och kämpar för sin överlevnad vilket gör att friskvård hamnar långt nere på prioriteringslistan.
  • Företaget bedömer att friskvårdsinsatserna inte kommer att engagera speciellt många anställda och därför kommer det inte att ge någon ”goodwill” eller vara en lönsam investering.

Det första argumentet kan du enkelt kolla upp genom att ta en upplysning på företaget innan du kontaktar dem – det är alltid nyttigt. Det andra argumentet är svårare att ta sig an innan en kontakt är tagen.

Hur tänker företagens beslutsfattare?

​I Sverige har vi en mycket unik situation genom kombinationen att många företag är villiga att investera i hälsobefrämjande insatser för sina anställda kopplat till att vi har väldigt skattemässigt fördelaktiga villkor. 

Av de företagsledare som kan tänka sig att investera i en form av friskvård för sina anställda finns det idag tre olika typer av ”tänk” hos företagen:

  • Företagsledaren som tycker att friskvård är väldigt bra och vet att det kan bli en lönsam investering. Han/hon tycker att det är självklart att företaget skall bekosta insatsen och ser sig själv som en drivande part i processen att både ta fram friskvårdspaketet samt att aktivera de anställda.
  • Företagsledaren som tycker att det är bra med friskvård men som också tycker att varje individ själv ansvarar för att hålla sig frisk. Denna chef tror på ett delat ansvar där företaget kan betala sin del under förutsättning att den anställde betalar en del av investeringen/kostnaden. Är ofta intresserad av hur mycket det utnyttjas men inte så delaktig själv i leveransprocessen.
  • Företagsledaren som tycker att friskvård är den enskildes ansvar och de flesta anställda har olika intresse. Anser att merparten ändå inte är intresserade av att träna och därför har företaget andra viktigare saker att fokusera sig på. Efter mycket tvekan kan gymmet kanske ändå få presentera ett förslag. De är dock tydliga med att företaget inte tänker betala men som arbetsgivare är man intresserad av att förhandla fram ett bra pris till sina anställda.

På alla ovan resonemang finns det smarta lösningar men vad du skall presentera är självklart baserat på typ av beslutsfattare och ”tänk” du har framför dig. Genom att vara noga i ditt arbete med att först definiera och kartlägga din målgrupp slipper du många möten där det redan från början är dömt att misslyckas.