SATS köper upp träningsföretaget Balance

Träningskedjan SATS har förvärvat samtliga aktier i träningsföretaget Balance, som har tre träningsanläggningar i Stockholm. Förvärvet stärker SATS position inom träningsbranschens premiumsegment och är ett led i SATS arbete med att vidareutveckla tjänster som personlig träning och medlemsservice.

Genom åren har SATS växt stadigt både organiskt och genom förvärv. Nu förvärvar SATS träningsföretaget Balance vars varumärke är starkt förknippat med personlig träning och medlemsservice inom premiumsegmentet.

– ”Vår tillväxtstrategi bygger på att växa ännu mer på befintliga orter och att växa genom ett breddat erbjudande som attraherar många olika målgrupper. Personlig träning är ett av våra starkaste tillväxtområden. Balance har ett väl fungerande koncept för personlig träning, varför förvärvet kommer att bli ett mycket lyckat komplement till vår befintliga verksamhet”, säger Linda-Li Cederroth, landschef SATS Sverige.

Balances tre träningsanläggningar finns idag i Stockholm city, Solna och i Näsby Park i Täby. Under hösten kommer ägarbytet att medföra att anläggningarna i Solna och Täby byter namn till SATS medan city-anläggningen initialt behåller namnet Balance.

Balance omsätter idag nära 50 MSEK, har 120 anställda och cirka 7 000 medlemmar. SATS Sverige, som 2017 omsatte över 1,2 miljarder kronor, har efter förvärvet 75 träningscenter i Sverige.

– ”Vi ser SATS som ny ägare av Balance som en kvalitetsstämpel på vårt koncept. SATS har alla de förutsättningar som krävs för att vidareutveckla och bredda Balance erbjudande och koncept”, säger Anders Svensson, VD Balance.

SATS svenska omsättning 2017 uppgick till 1 246 769 tkr för helåret vilket är ett omsättningsrekord för bolaget och en ökning med 8 procent jämfört med föregående år. Det redovisade rörelseresultatet för 2017 uppgick till 178 851 tkr vilket var nära 50 000 tkr högre än 2016. SATS Sverige ingår i Health & Fitness Nordic (HFN).