Fitness24Seven ingår samarbete med träningsappen Trion

Christian Ask

Fitness24Seven har inlett ett samarbete med träningsappen Trion. Deras gemensamma fokus på att göra träning och välmående mer tillgängligt för alla har banat väg för samarbetet. Med ett långsiktigt tänkande som del av båda företagens kärnvärden syftar samarbetet till att ge medlemmar ännu mer flexibilitet och vägledning i deras träningsresa.

— ”Vi har sedan start jobbat på att ta fram en produkt som gör det enkelt att få in träning som en naturlig del av tillvaron, så att det blir en långsiktig komponent av ens liv snarare än ett kortsiktigt eller tillfälligt mål. För att kunna hålla användare motiverade över lång tid krävs dock en högre grad av anpassning, variation och flexibilitet än vad de flesta träningsapparna på marknaden idag erbjuder. Därför har vi byggt ett system som helt autonomt kan skapa mer än en miljard unika träningspass-kombinationer och kontinuerligt anpassa upplevelsen till användaren. I den här ekvationen passar ett samarbete med Fitness24Seven väldigt bra in, just för att de med sina öppettider och tydliga prisbild erbjuder en hög grad av både tillgänglighet och flexibilitet”, säger Tom Liljefors, VD och medgrundare Trion.

Tom Liljefors

Vissa gymbolag har skapat egna appar för att erbjuda användare digital träningsvägledning. Fitness24Seven går sin egen väg och väljer istället att starta upp ett samarbete med den svenska träningsappen Trion. Samarbetet innebär att Fitness24Sevens medlemmar erbjuds tillgång till träningsappen för ett rabatterat pris, som ett komplement till deras gymmedlemskap.

— ”Vi ser ett stort värde i att kunna erbjuda Trion som ett komplement till våra medlemmar till ett förmånligt pris. Detta samarbete blir ännu ett steg i vår strävan att kunna erbjuda våra medlemmar flexibel träning på deras villkor, för när, var och hur de vill träna”, säger Christian Ask, grundare och ägare Fitness24Seven.

Trion fungerar som en digital träningscoach och kan med hjälp av unika algoritmer skapa individanpassad träning med mycket variation. Tjänsten är anpassad för träning på såväl gym som i hemmet, oavsett om användaren vill träna med eller utan redskap. Funktionerna i appen är helt automatiserade, vilket leder till hög skalbarhet och en möjlighet att hjälpa användare världen över.

Appen innehåller också funktioner för att kunna följa sina vänners träningsresa för att på så sätt kunna motivera och sporra varandra. Grundarnas vision är att göra det enklare att upprätthålla bra och långsiktiga träningsrutiner. Målet är att knäcka koden för hur man får folk att hålla i och fortsätta med träningen under resten av livet snarare än att bara träna i perioder.

— ”I många fall tror vi att det kortsiktiga fokus som många fortfarande promotar i träningssammanhang är både ohälsosamt och irrelevant. Budskap i stil med “sexpack på åtta veckor” med mera är något många är trötta på och som dessutom visar en oförståelse hos annonsören. Vi vill istället att fler ska få se hur bra man mår när man gör träningen till en del av sin vardag och dessutom uppleva hur skönt det är att aldrig behöva “starta om” från scratch med träningen igen”, säger Tom Liljefors.

Trion är en träningsapp som med hjälp av egenutvecklade algoritmer skapat ett autonomt system för att erbjuda utvecklande träningsvägledning anpassad för användaren.