Friskis skräddarsyr stöd för skola och idrott

Rekommendationer om fysisk distans gör att mycket ställs in, en hel del undervisning sker på distans och idrottsföreningar behöver begränsa sina aktiviteter. Barn och unga påverkas i hög grad och en ljusning ser ut att dröja. Därför stärker och skräddarsyr Friskis&Svettis sitt stöd för idrott och skola.

– Att plugga på distans har sina utmaningar, det är lätt att fastna framför skärm hela dagen. Och när rutinerna samtidigt bryts inom idrotten är det lätt att tappa sugen. Därför bidrar vi med digitala träningspass, tips och inspiration för både barn och vuxna inom skola och idrott. Du kanske vill komplettera träningen med fler fyspass, mer stabilitets- och rörlighetsträning eller helt enkelt få till hemmaträningen, säger Tina Uppfeldt, chef för träningsutveckling Friskis&Svettis.  

Via Kantar Sifo har Friskis följt svenska folkets träningsvanor under corona och sett att grupper påverkats på olika sätt. I den senaste mätningen sticker de yngsta ut på så sätt att en större andel svarar att de rört sig mycket mindre jämfört med samma period föregående år. Det är en signal att ta på allvar. 

– Sedan tidigare har vi öppen målgruppsanpassad träning för äldre och barnfamiljer. Nu adderar vi skolan och idrotten där vardagen är rejält förändrad av corona. Vi har mycket direktkontakt med idrottsföreningar och skolor och vet att konkreta aktiviteter verkligen uppskattas, säger Susanne Jidesten, generalsekreterare Friskis&Svettis. 

Parallellt med utvecklingen av öppet och skräddarsytt stöd för träning gör Friskis&Svettis stora delar av den digitala träningen exklusiv för medlemmar.

Länkar till samlingssidor för idrott respektive skola:

Träning för dig som idrottar.
Träning för dig som pluggar hemma.