I huvudet på Oskar Ragvald, Eleiko: Träningstrender 2022

Oskar Ragvald

I denna gästkrönika får ni läsa om hur Oskar Ragvald, Global Director of Sales på Eleiko, ser på framtidens träningstrender.

Träningsindustrin utvecklas i rekordfart och drivs av människors önskan att förbättra sin hälsa, prestera bättre och leva ett friskare liv. Det investeras väldigt mycket pengar på utveckling inom digitala tjänster, genteknik, sömn, återhämtning och bra träningsutrusning för att nämna några områden. Det är dessa människor och företag, som försöker att hitta nycklarna till ett längre och friskare liv, som kommer att driva utvecklingen inom träningsindustrin.

Vi lever i en fantastisk tid där digitalisering kommer att göra det enklare för oss inom träningsindustrin att leverera lösningar till våra kunder som kommer att kunna förändra deras hälsa positivt.

Ökad flexibilitet för den tränande

Idag har den tränande individen större insikt i sin hälsa och träning och koll på vad han eller hon vill ha. Detta tillsammans med det stora utbudet av tjänster inom träning och hälsa gör det möjligt för individen att skapa sitt eget träningsekosystem. För att få perspektiv bör man komma ihåg att nästan 100 miljoner människor använder en Apple-watch, träningstjänsten Strava har över 95 miljoner användare och gymjätten Planet Fitness har drygt 15 miljoner medlemmar.

Bildkälla: Strava

Möjligheterna för den tränande att skapa sitt eget träningsutbud har blivit mycket större. Kanske har du ett gymmedlemskap hos ditt lokala gym, loggar dina löprundor i Strava, har en digital PT, går på kurser i näringslära och samlar data från din livsstil via någon form av wearble. Detta blir till ett träningsekosystem som är baserat på individens förutsättningar och målsättningar. Det kommer ställas högre krav på leverantörerna i alla delar av ekosystemet att förstå sin roll och vilket värde man levererar till den tränande.

Den tränandes livskvalité

Många människor har idag ett mer holistiskt angreppssätt på sin hälsa och träning. De ser en tydligare koppling mellan hur de mår och hur de presterar i sitt liv. Träning blir här en viktig del tillsammans med kost, stresshantering, sömn och god rådgivning från specialister.  Detta blir komponenter i människors strävan efter att leva längre, prestera bättre i jobb, träning och i livet.

Många stora företag investerar därför mycket pengar i områden kopplade till hälsa med målet att få oss att leva längre och friskare. Digitaliseringen verkar här som en katalysator men också som en möjliggörare där individen relativt snabbt kan få ta del av den senaste forskningen och kompetens för att skapa upplägg baserade på deras unika förutsättningar och mål.

Kopplingen mellan hälsovård och träning

Många företag har försökt att skapa en koppling mellan hälsovård, företagshälsa och träning. Det verkar som att det nu finns förutsättningar för att lyckas med detta. Detta beror dels på att det nu finns många fler människor som sätter sin träning och hälsa i centrum och därför efterfrågar mer professionell och proaktiv hjälp. Det är även så att digitaliseringen skapar helt nya möjligheter till att samla och tillgängliggöra data om individens hälsa. Ett exempel på detta är wearables som nu går in i en ny fas där fokus ligger på att mäta vitala parametrar snarare än träning.

Crossfits moderorganisation lanserar som ett exempel på detta just nu en pilot med egen hälsovård för sina medlemmar. Detta innebär specialiserad hälsovård där man får tillgång till bland annat gentester, blodtester och livslängdsanalyser. Dessa tester kan sedan kompetenta specialister använda för att ge individen individuella rekommendationer inom kost, träning och livsstil.

Trender likt dessa implementeras oftast någonstans i ytterkanten, det är passionerade individer som går längst fram och driver och sedan sprids det vidare till fler ”vanliga” människor. Över tid kommer fler och fler människor att få tillgång till proaktiv och individualiserad hälsovård vilket kommer att hjälpa dem att leva längre, friskare och med högre kvalitét.

Digitala trender

Även på gymmen verkar digitaliseringen som en möjliggörare. Redan nu har vissa gym baserat sitt medlemssystem på ”ansiktsigenkänning” som styr bland annat inpasseringssystemet till gymmet. Kopplat till ett kreditkort kan medlemmen även handla en smoothie i gymbaren eller checka in till gruppträningen.

Vidare finns det idag oändligt med material för att utföra och streama digital träning hemma. Den stora utmaningen som alla dessa aktörer och gym delar på är att man måste få den tränande att skapa en träningsvana för att de skall känna att de får ut värde av tjänsten. Jag tror att några av nycklarna för att lyckas med detta är att få till interaktion med den tränande samt att få till känslan av att vara en del av ett sammanhang.

Empowering tränare – PT

Som en konsekvens av att fler människor vill ha kompetent vägledning med sin träning, i kombination med de möjligheter som ny teknik ger, tror jag på ett stort uppsving för PTs. PT har för många varit ett tufft yrke där det har varit svårt att bygga en långsiktig karriär inom yrket. Detta är på väg att förändras. Efterfrågan på kompetenta PT:s är stor och många PT:s väljer nu att starta sina egna verksamheter antingen baserade på en fysisk anläggning eller via en digital plattform. 

I London öppnar i januari den nya träningskedjan Until, en verksamhet som baserar sig på att man skapar en fysisk miljö och infrastruktur till PT:s och terapeuter som är optimal för dessa att verka i. Untils medlemmar är PT:s och terapeuter som arbetar med sina klienter i denna miljö. Jag tror därmed att PT:s och tränare kommer att få betydlig större möjligheter att bygga en lång och framgångsrik karriär.

Vilken är den viktigaste lärdomen från pandemiåren som du tar med dig in i 2022?

På ett övergripande plan är lärdomen att förutsättningarna kan förändras väldigt fort och för att hinna anpassa sig måste man hela tiden analysera nuläget och agera snabbt.

Mer specifikt för träningsbranschen har pandemin accelererat utvecklingen av var och hur människor tränar och för att kunna agera proaktivt är det viktigare än någonsin att förstå slutanvändaren av våra produkter. Genom att det kommit in flera nya och stora aktörer i träningsbranschen blir det ännu viktigare att förstå sin roll och vilket värde man levererar till den tränande.