Nya parker i Göteborg ska peppa till mer rörelse bland socioekonomiskt utsatta

Lek, rörelse, träning och vardagsmotion. Det är premisserna för en ny typ av park som byggs på fyra platser i Göteborg.

Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad har i uppdrag att skapa fler möjligheter för människor i socioekonomiskt utsatta områden att ha en aktiv livsstil. Som en del i det uppdraget bygger förvaltningen under 2021 en ny typ av aktivitetsyta på fyra platser i Göteborg; i Biskopsgården, Bergsjön, Länsmansgården och Tynnered.

– ”Det är viktigt att alla göteborgare har möjligheter att röra på sig för att må bra. För Göteborgs Stad är det speciellt viktigt att skapa förutsättningar i socioekonomiskt utsatta områden där vi ser att nivån av fysisk aktivitet är lägre än i andra områden. De här nya aktivitetsytorna ska bjuda in till rörelse och aktivitet för alla – vare sig man är ung eller gammal och van att träna eller inte”, säger Sam Brinkenbro, samordnare för gym på idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad.

På platserna finns bland annat hinderbana, utegym, lekplats, löparbana och scen. Det handlar om en utemiljö där man vistas över generationsgränserna och som ska inspirera till såväl lek och rörelse som träning och vardagsmotion.

Pep Park

Två av aktivitetsytorna – de i Länsmansgården och Biskopsgården – blir så kallade Pep Parker. Det innebär att de ingår i konceptet skapat av organisationen Generation Pep som ger barn, unga och vuxna inspiration och förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som har funnits sedan 2016 på initiativ av kronprinsessparet.

– Det är jättekul att Göteborgs Stad har byggt två Pep Parker! Hela samhället måste kraftsamla för att skapa bättre förutsättningar för människor att vara aktiva. En del är att skapa fler attraktiva och tillgängliga ytor som gör det lättare att ha en aktiv fritid och där kan en Pep Park spela en viktig roll, säger Carolina Klüft som är verksamhetschef för Generation Pep.