Recap: EuropeActive International Standards Meeting 2022

EuropeActive arrangerade det 13:e årliga International Standards Meeting (ISM) den 3:e och 4:e november i Prag. Med mer än 120 deltagare utforskade utbildningsleverantörer, arbetsgivare, praktiker och andra nyckelintressenter involverade i träning och utbildning aktuella ämnen för att ytterligare professionalisera och utbilda tränings- och hälsosektorn genom professionella standarder.

Här följer en summering av ämnena som presenterades och diskuterades under konferensen i Prag:

Dag 1: Kundretention, digitalisering av hälsa och träning samt utvecklingen av branschstandards till 2025

Sessionerna inleddes med huvudtalaren Dr. Paul Bedford, ”The Retention Guru”, som pratade om de färdigheter som tränare behöver för att behålla sina kunder. Han beskrev hur utbildningsleverantörer bäst kan lära ut dessa färdigheter till sina elever för att säkerställa att träningsproffs är redo att kommunicera framgångsrikt med kunder online och personligen när de tar steget in på arbetsmarknaden.

Dr. Paul Bedford. Bildkälla: EuropeActive

Om utbildningen som erbjuds personliga tränare från operatörer för att säkerställa att de tillför värde, sa Bedford: ”Vi måste gå från efterlevnad till kompetens. Skillnaden mellan kompetens och efterlevnad är att efterlevnad bara är att ”kryssa i rutorna”, men det ger inte människor kompetensen. De måste vara bra på det de gör. Att se till att tränare tillför värde till en operatör kräver ansträngning och vägledning.”

Eftermiddagen började med att Jana Havrdová presenterade läget för fitnesssektorn i Tjeckien. Hon beskrev aktiviteterna för den tjeckiska Chamber of Fitness och andra viktiga aktörer i den tjeckiska fitnessmiljön för att främja en aktiv livsstil och regelbunden motion, som en nödvändig del av personlig hälsovård och offentliga hälsovårdslösningar.

Paneldiskussion

ISM-huvudpanelen modererades av Rosita Kastro från Athletic House Academy och inkluderade paneldeltagarna Graham Melstrand (American Council on Exercise), Ari Langinkoski (Nordic Health Academy), Prentiss Rhodes (National Academy of Sports Medicine) och Dr. Simona Pajaujiene (Lithuanian Sports University) för att diskutera hälsocoachning och arbete med beteendeförändring och dess potential för att bryta ner barriärer mot hälso- och sjukvårdssektorn. Om vikten av hälso- och friskvårdscoacher påpekade Graham Melstrand att: ”när folk går till doktorn får de höra att de ska träna mer, äta bättre, men de vet redan det. Vad de behöver är ledarskap och expertis.”

Bildkälla: EuropeActive

”8/10 av mina klienter behöver ingen personlig tränare – de behöver någon att prata med för att rensa sina egna huvuden kring livsstil. Vi verkar bara ordinera träning för att bekämpa NCD-sjukdomar men inom livsstilsmedicin behöver du mer än så. Du behöver livsstilscoacher”, kommenterade Ari Langinkoski.

”Vi har skapat fantastiska standarder med EuropeActive, såsom Healthy Lifestyle Promoter (Level 2) – och feedbacken från personliga tränare har varit positiv eftersom det var något som saknats”, kommenterade Dr Simona Pajaujiene.

Silvano Zanuso från Technogym tog gruppen igenom en presentation om hur digital teknik kan förbättra professionalismen inom träning och hälsa. Han tog publiken igenom vikten av digital kompetens, användningen av big data och vikten av en balanserad strategi för en framgångsrik digital övergång.

Dag 2: ”State of the workforce”, värdet av EREPS och EuropeActives strategi mot 2025

Dagen började med att Espen Arntzen (AFPT) gav en inblick i de nuvarande ansträngningarna i Norge för att fortsätta att höja standarden för professionalism inom träningssektorn, samtidigt som man säkerställer att arbetsgivare investerar i kvalifikationer och löpande lärande för sin personal. Sessionen kompletterades av Lara Pablos-Martínez (GO fit) som presenterade en fallstudie om den innovativa interventionsmodellen utvecklad av GO fit LAB. Denna modell inkluderar ett utbildningsprogram som utvecklats för att höja kompetensen hos GO fits personalstyrka.

Lara Pablos-Martínez. Bildkälla: EuropeActive

George Xiros från Studio One stod i centrum för att informera om de kommande planerna för en EREPS Summer School som ska hållas 2023 i kombination med de första EREPS Awards som kommer att lyfta fram EREPS-medlemmar för deras enastående prestationer som personliga tränare samt gruppträningsinstruktörer och innovatörer i branschen.

Andreas Paulsen. Bildkälla: EuropeActive

Sessionerna avslutades med att EuropeActives verkställande direktör Andreas Paulsen presenterade ”Moving Forward Together”, EuropeActives strategi mot 2025 för att uppnå den framtidsvision som beskrivs i de fyra pelarna i Horizon 2025-sektorsmanifestet, nämligen hälsa, digital, gemenskap och standarder. Han lade också fokus på den viktiga roll som Standards och Educational Services Department kommer att spela för att uppfylla strategin.