Bygg en långsiktig och hållbar business

Vi jobbar i en bransch där det verkar vara svårt att differentiera sig. Tjänsterna som erbjuds på gymmen är väldigt lika.

Ett löparband fungerar ungefär likadant oberoende av leverantör, de flesta instruktörer har gått likvärdiga utbildningar. Marknadsföringen med tillhörande erbjudande, som olika gym går ut med, skiljer sig inte mycket från varandra. Det är i kundens ögon väldigt mycket – samma, samma och samma.

Hur ska du sticka ut?

Om du nu ändå vill sticka ut – vad ska du då satsa på? Kom ihåg att det inte är dina intressen som skall genomsyra valet av utbud utan vad din primära målgrupp vill ha. Det är oftast också bättre att göra få saker men att verkligen göra det bra i jämförelse med att ”satsa på allt” men då riskera att inget egentligen blir bra. 

Det är viktigt att ställa dig frågor som – vill jag ha en mötesplats och satsa på stora sociala ytor, hur viktiga är omklädningsrummen för min primärmålgrupp, hur skall jag agera inom individuell gymträning i maskiner i jämförelse med funktionella övningar, vilka – om några gruppträningsformer skall jag välja, är Personlig Träning viktigt, skall jag satsa på viktminskning, kan jag få till någon underhållning på mitt gym och i så fall vad, finns där ett behov av tester och hälsorådgivning, teknik – hur skall du välja bland de CRM system som finns tillgängliga?

En del som är värd att poängtera (även om den känns självklar) är att inte satsa på exakt samma saker som dina kollegor har gjort på din ort. Om du exempelvis har samma maskiner och liknande fokus inom gruppträning är anledningarna till att börja träna på ditt gym begränsat till att du kanske säljer dig till ett billigare pris. Kortsiktigt kan detta kanske ge resultat men långsiktigt bygger du din affärside på en skör tråd. 

Bli unik genom att fokusera på business

Kan du nu inte göra ditt gym unikt när det gäller design, utbud, service mm kan du definitiv bli unik genom ett megafokus på ”business”. Ska vi vara ärliga finns där en mängd gymägare som inte har full koll på hur man bygger ett vinnande koncept. En hel del är också livsnjutare – de är inte beredda att betala priset bakom riktig framgång. För vi vet alla att det krävs ett stort engagemang och mycket kunskap för att driva en framgångsrik gymverksamhet.

Det är lätt att jobba många timmar – svårare att ha fokus på det som ger bäst ekonomiskt utfall? Vad tror du krävs för att dubblera din omsättning och drastiskt förbättra din lönsamhet? Har du full koll på strategin för hur din verksamhet skall utvecklas imorgon och nästa år? Eller känner du frustration och en känsla av att inte räcka till? 

De som har megafokus på sin business bygger upp strategier och system som:

  • Ständigt genererar nya intressenter.
  • Ser till att du har en hög avslutsfrekvens i alla era säljpresentationer.
  • Maximerar effekten av ”ta med en vän” principen.
  • Skapar merförsäljning och krossförsäljning.
  • Får befintliga medlemmar att stanna kvar så länge som möjligt.
  • Återaktiverar före detta kunder.

Ju mer tid du lägger på att dokumentera, förnya och verifiera din affärside och dina system – desto större är möjligheterna för att du verkligen lyckas. Och sanningen är att ytterst få ägare och chefer bakom gym har ett tillräcklig fokus på rätt saker.