Det är aldrig för sent att börja – Styrketräning ger bra effekt även hos äldre

Äldre människor har lika god förmåga att bygga muskler som yngre. En studie av Sebastian Edman från GIH stärker uppfattningen att det aldrig är för sent att börja styrketräna.

Skelettmuskulaturen består av både snabba och långsamma muskelfibrer och de beter sig olika till följd av träning. Genom att frysa ner muskelprover tagna precis efter styrketräning har forskarna kunnat studera hur de olika muskelfibertyperna svarat på träningen, hos yngre respektive äldre personer.

Anabola responsen studerades

Forskarens huvudsakliga fokus var att studera hur den så kallade anabola responsen av styrketräning ser ut i de olika muskelfibertyperna. Den anabola responsen är den process som primärt styr muskeltillväxten.

Studien gick till så att tio unga och tio äldre män fick utföra ett tungt styrketräningspass. Efter träningspasset fick försökspersonerna en proteinrik dryck. Muskelprover togs både före och efter träningen. Det visade sig att både de snabba och de långsamma muskelfibrerna uppvisade ett liknande mönster, och att mönstret inte var annorlunda hos de äldre försökspersonerna, trots att snabba muskelfibrer i allmänhet är mycket mindre hos äldre.

Styrketräning effektiv för äldre

– Resultatet indikerar att muskelfibertypernas förmåga för tillväxt efter styrketräning upprätthålls under åldrandet. Det i sin tur är ytterligare evidens för att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger Sebastian Edman, forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH).

I sin avhandling har Sebastian Edman även undersökt om det finns skillnader mellan de energiskapande mitokondrierna i de snabba och långsamma muskelfibrerna. Det är sedan tidigare känt att de långsamma, uthålliga muskelfibrerna har en hög andel mitokondrier, medan de snabba sprinterfibertyperna har färre.

Ämnesomsättningen i muskelfibrerna skilde sig åt

I denna undersökning kunde det dock påvisas att mitokondrierna hos de olika fibertyperna inte bara skiljer sig i antal, utan även funktion. De långsamma muskelfibrerna har en mitokondrie som prioriterar en resurseffektiv ämnesomsättning medan de snabba muskelfibrerna har en snabb, men mindre resurseffektiv ämnesomsättning.

– En skild ämnesomsättning i mitokondrierna hos de olika fibertyperna kan ha stor betydelse för hur vi framöver ser på träning i sjukdomsförebyggande arbete, säger Sebastian Edman.

Till studien.