Peloton planerar relansering av app och varumärke

| Bildkälla: Peloton |

Peloton-aktien sjönk kraftigt efter att företaget rapporterade en kvartalsförlust på 276 miljoner dollar, sjunkande intäkter och minskad försäljningar av hårdvara. Peloton har fortfarande en stor tilltro till sina erbjudanden men indikerar att de kommer att introducera en ny version av sin app.

Aktierna i Peloton sjönk med nästan 15% på i förra veckan i samband med rapporten för företagets tredje kvartal (brutet räkenskapsår). Intäkterna sjönk med 22% till 748,9 miljoner dollar (964,3 miljoner dollar) jämfört med samma period förra året, vilket trots allt ändå överträffade Wall Street-analytikernas förväntningar om 710 miljoner dollar.

Företaget rapporterade också en nettoförlust för det nionde kvartalet i följd med en nettoförlust på 275,9 miljoner dollar. Det var dock en klar förbättring från samma period förra året när nettotappet var 757,1 miljoner dollar.

Onlineklasser resulterade i en intäktsökning på 15%, medan försäljningen av hårdvara minskade med nästan hälften(!) till 324,1 miljoner dollar.

Inför företagets avslutande kvartal för räkenskapsåret förväntar sig Peloton en intäkt på mellan 630 och 650 miljoner dollar, men räknar med en nedgång i antalet prenumeranter.

Relansering på gång

Relanseringen av varumärket har som mål att få människor att upptäcka företagets alla olika erbjudanden, inte bara dess cyklar, enligt Pelotons VD Barry McCarthy. I ett brev till aktieägarna skrev han att sedan företaget lanserade sin första uppkopplade cykel 2013 har Pelotons produktutbud utvidgats men dess marknadsföring har inte gjort det.

Under det tredje kvartalet involverade 57 procent av kundernas träningspass träningsformer som inte har med cykling att göra. 62 procent av de aktiva medlemmarna deltog i styrketräning, yoga, meditation och andra träningsformer. Dessutom involverade 38 procent av alla Peloton-träningspass inte ens Pelotons egen hårdvara.

En del av företagets initiativ – inklusive att sänka priset på sina cyklar, sälja begagnade cyklar och erbjuda möjligheten att hyra hårdvara – har landat väl hos kunderna, enligt McCarthy.

Bildkälla: Peloton

Faktum är att dess hyr-köp-program och dess begagnade cykelprogram står för 24 procent av hårdvaruförsäljningen för kvartalet.

Hyr-köp-programmet, som startade i mars 2022 som ett sätt att locka kunder som annars inte skulle ha råd med en cykel, har nu hela 47 000 prenumeranter.

Företaget överväger att möjligen börja erbjuda begagnade löpband och roddmaskiner.

Prenumerationsintäkterna tar över allt mer

Antalet fitnessprenumeranter uppgår nu till 3,1 miljoner, en ökning med 5 procent jämfört med samma period förra året. Prenumerationer står nu för 60 procent av företagets totala intäkter.

Trots positiviteten delade McCarthy med sig av att företaget historiskt sett upplevt en säsongsmässig nedgång i prenumeranttillväxt under det kommande kvartalet, när de varmare sommarmånaderna får människor att röra sig mer utomhus. Han förväntar sig att denna nedgång kommer att ske även i år.

”Trots relanseringen kommer Q4 att vara bland våra mest utmanande ur tillväxtsynpunkt”, kommentarar McCarthy.