Nordic Wellness tar över USIF Gym i Uppsala

Idag står det klart att Nordic Wellness tar över gymverksamheten på USIF (Upsala Studenters Idrottsförenings) i Uppsala.

USIF meddelar att de är stolta över att ha drivit gymmet i egen regi och för den resan som varit. Men att det krävs mer resurser för att ta nästa steg i utvecklingen av verksamheten i gymmet.

USIF uppger att de idag strävar mot att bli en av Sveriges bästa tennis- och padelklubbar och för att kunna nå dit krävs ett enormt fokus på kärnverksamheten som är resurskrävande.

”Resurser är inom alla verksamheter begränsade och inget bolag eller förening kan bli bäst på allt. Resurser i kombination med Upsala Studenters Idrottsförenings högt uppsatta sportsliga målsättningar blir i längden en mycket svår kombination när andra verksamheter pockar på uppmärksamheten.”

USIF menar att de under det senaste året haft flera andra intressenter som knackat på dörren, men när Nordic Wellness hörde av sig var det en ”perfect match” och de är mer än nöjda att kunna presentera en så stark partner som långsiktigt blir en viktig pusselbit och del av USIF Arena.

Verksamhetsövergången innebär att Nordic Wellness tar över samtliga kunder och verksamheter som legat under USIF Gym: medlemsgymkort, gruppträningar, PT Small Groups,nNätverksträning etc. som är aktiva fortsätter men nu i Nordic Wellness regi.

”Vi förväntar oss en smidig övergångsprocess och gymmets nya ägare står redo att ta emot våra anställda och medlemmar med öppna armar.”, skriver USIF i ett pressmeddelande.