EuropeActive presenterar den första European Health and Fitness Consumer-undersökningen

Under förra veckans FIBO-mässa presenterade Deloitte nyckelresultaten från den unika rapporten ”2022 European Health and Fitness Consumer Survey” som är beställd av EuropeActive. Under januari 2022 tillfrågades 11 000 konsumenter i 19 länder om sina träningsvanor.

En huvudslutsats från undersökningen är att ”hybridiseringen” av marknaden är här för att stanna. undersökningen pekar på att fitnesskonsumenten är aktiv på olika sätt som visas i illustrationen nedan. Studien visar att av de 35% som tränar på en klubb;

  • 16% tränar endast på anläggningen
  • 7% tränar på anläggningen och hemma
  • 3% tränar på anläggningen och utomhus
  • 9% tränar på anläggningen, utomhus och hemma

I 14 av de 19 länderna överstiger antalet konsumenter som har minskat på sina träningsrutiner sedan utbrottet av covid-19-pandemin antalet konsumenter som har ökat sin träningsfrekvens, vilket visar på den negativa effekten av nedstängningar och restriktioner på människors fysiska aktivitetsnivåer.

Regionala skillnader är tydliga mellan länderna när det gäller populariteten för olika träningsmiljöer som träningscenter, utomhusträning eller hemmaträning.

Över 50% av konsumenterna uppgav också att de skulle träna minst en gång i veckan. Denna siffra relaterar också till konsumenternas önskan om att öka sin fysisk aktivitetsnivå så länge träningen sker i en säker miljö.

Flera övergripande faktorer påverkar hur och var européer tränar:

  • Utomhus-, hemma- och klubbbaserad fitness fungerar som kompletterande träningskomponenter
  • Millennials fungerar som pådrivare för ”immersive” träningsupplevelser
  • Covid-19 dök upp som en stor störande faktor
  • Utrustning och social interaktion fungerar som tydliga fördelar för träningscentren
  • Det finns mer potential att hämta hos Företagfriskvården
  • Digitala tjänster som fungerar som mellanhänder och marknadsplatser fungerar som dörröppnare för boutiquestudios

Träningsbranschen ser in i en mer digital framtid, men intäkter från digitalt innehåll är fortfarande en utmaning och det är tydligt att träningsanläggningar fortsätter att vara stöttepelaren i branschens intäkter.

En majoritet av träningsutövarna (54%) förväntar sig också att använda en bärbar enhet ett år från nu, vilket är upp 14% från nuvarande nivå.

Den här sammanfattningen är en del av 2022 European Health & Fitness Market Report (EHFMR), som är tillgänglig att köpa in för 399 Euro (EuropeActive-medlemmar betalar endast 199 Euro) och kan beställas via EuropeActives kunskapscenter.

Här kan du köpa hela rapporten.