Eleiko och Ovako i samarbete för att skapa hållbar styrketräningsutrustning

Foto: Eleiko

Eleiko, en världsledande tillverkare av styrketräningsutrustning och Ovako, en ledande svensk tillverkare av konstruktionsstål, meddelar att de ingår ett partnerskap för att utveckla revolutionerande lösningar med lågt koldioxidavtryck för produkter inom sport- och fitnessbranschen.

Detta partnerskap visar på en satsning från båda parter för att minska miljöpåverkan från ståltillverkning och möta den ökade efterfrågan på lösningar med lågt koldioxidavtryck.

”Stål är en av de största utsläppskällorna inom vår bransch, ett material som är avgörande för tillverkningen av våra produkter. Att stärka vårt partnerskap med Ovako utökar vårt engagemang för att fokusera på lösningar med lågt koldioxidavtryck för stålproduktion och produkter”, säger Eleikos CEO Erik Blomberg. ”Arbetet med viktiga partners i vår leverantörskedja kompletterar vårt fokus på designinnovation och tillverkning av hållbara styrketräningsprodukter, vilket tillsammans utgör kärnan i våra hållbarhetsinitiativ.”

Huvudmål för partnerskapet

  • Satsning på stål med lågt koldioxidavtryck: Båda parter strävar efter att leverera produkter med branschledande lågt koldioxidavtryck i sina sortiment. Ovako har kommit överens om att reservera produktionskapacitet för att möta Eleikos efterfrågan på stål med lågt koldioxidavtryck i sina styrketräningsprodukter.
  • Transparens genom mätning: Båda företagen kommer att stärka sina spårnings- och mätningsprocesser med ökad transparens för en djupare förståelse och förbättrad kommunikation om deras produkters miljöpåverkan.
  • Uppskalning av produktion av stål med lågt koldioxidavtryck: Ovako och Eleiko kommer att utforska möjligheter att öka produktionsvolymerna för att möta Eleikos kunders mål för koldioxidreduktion, bemöta marknadens efterfrågan och uppmuntra en bredare användning av lösningar med lågt koldioxidavtryck genom gemensamma marknadsföringsaktiviteter.

Partnerskapet mellan Ovako och Eleiko utgör ett viktigt steg mot en mer hållbar ståltillverkningskedja. Genom att prioritera produktion med lågt koldioxidavtryck och främja marknadsmedvetenhet uppger företagen att de har ambitionen att bidra till en grönare framtid för branschen.