Paketera dina träningserbjudanden

En viktig nyckel till framgång är hur du paketerar dina tjänster ut mot marknaden. Med rätt paketering får du struktur och tydlighet – dessutom säljer du mer på värde än på pris.

Här följer ett upplägg kring hur ett gym kan paketera sina träningstjänster.

Medlemskap

Här är målgruppen kunder som tänker långsiktigt och köper någon form av löpande träningskort.

Detta är basen för många gym och utgör ofta mer än 75% av en verksamhets totala intäkter. Medlemskap besitter den viktiga faktorn av att kunden köper ett abonnemang oftast med ett fast månadspris som löper på tills uppsägning sker (det finns inget fast slutdatum). Tack vara detta långsiktigt förtroende som kunden ger oss är vi nu beredd att bevisa att vi förtjänar kundens förtroende genom att ge högsta möjliga service. I medlemskap ingår ofta därför support, förmåner och andra extra tjänster.

Periodare

Passar de kunder som bara vill träna sporadiskt och ofta på en kortare tidsintervall. De investerar därför gärna i klassiska klippkort, månadskort eller abonnemang utan bindningstid.

Periodare är kunder som köper tjänster per gång eller under kortare perioder typ en månad eller kvartal. En utövare tränar ofta något annat på egen hand och vill bara komplettera sin primära träning med sporadiska gymbesök. Det finns flera anledningar som ligger till grund för att en kund bara vill göra sporadiska gymbesök. Som gym måste du respektera att vissa kunder inte kan eller vill binda upp sig på en längre minimum period. Dock kan det bli aktuellt att inte erbjuda samma servicenivå. I många fall får utövaren tillgång till stora delar av ditt gyms träningsutbud men får i stort sett klara sig själv och blir utan support, förmåner och extra tjänster. 

Kursare

Här hittar vi kunder som köper nischade pakettjänster i kortare perioder, ofta ca 3-8 veckor.

En kurs/program kan även pågå i 10 dagar (då träffas man varje dag) eller i en period på bortåt 8 veckor. All kursverksamhet skall ske i grupp och ditt självklara mål är att deltagarna ska hitta in i en god träningsrutin, knyta band till personal och andra medlemmar och efter kursen fortsätta som ordinarie medlemmar i verksamheten.

Gör du det rätt kan du räkna med att 40–55 % av dina kursdeltagare går vidare och blir medlemmar. Det är viktigt att din kurs är tidsbegränsad och inte allt för lång eftersom deltagarens entusiasm för träning och sitt nya hälsosamma liv därefter kan börja avta. Du har lättast att konvertera en kursare när han/hon är på topp, har kommit igång och är jättenöjd med sitt hälsoinspirerade åtagande. Ett tidsbegränsat program kan ofta vara lättare för gemene man att committa sig till.

I norden älskar vi generellt att ”gå på kurs” eftersom vi vet vad vi får. På kursen deltar flera likasinnade, inriktningen är något som intresserar mig, där är en kursledare som berättar för mig vad jag skall göra och jag vet när kursen startar och slutar.

Kursinnehållet utformas för tilltänkta målgruppen, exempelvis:

  • Seniorträning i mindre grupper
  • Sommarformen – Kom i form lagom till semestern
  • Weigh Loss Bootcamp – endast för kvinnor
  • Run Fit – Styrke- och rörlighetsprogram för löpare
  • Functional Fitness – lär de de vanligaste styrkemomenten för funktionell styrketräning
  • Styrketräning för kvinnor
  • Aktiv Stark Mamma
  • Kom-igång med Yoga

Personliga paket

Detta är för individen som inte vill ha en ”standardlösning” utan mer något som är anpassat efter just deras behov, mål, intresse, tillgång på disponerbar tid samt ekonomiska resurser.

Att kunden köper ett personligt upplägg blir allt vanligare. I alla branscher ser vi att utbudet kring skräddarsydda lösningar växer, det kan gälla kläder, bilar, resor mm. I träningsbranschen ser vi det tydligast inom personlig träning, men här ingår också exempelvis fystester, massage, kostrådgivning, stresshantering, hjälp med hemträning samt helheten i hälsorådgivning. 

Stort lycka till med just ditt gyms paketering!