Träningskedjorna Sportsgym och STC går samman

Träningskedjorna STC och Sportsgym har i mars 2019 tecknat avtal om ett samgående. Det innebär att STC tar ett stort steg mot visionen att bli en rikstäckande friskvårdskedja och Sportsgym får med sitt nya varumärke en möjlighet ytterligare att stärka sin position på befintliga och nya orter.

– ”Vi ser stora likheter mellan STC och Sportsgym, kvalitetsmässigt och kulturmässigt. Vi breddar nu vår geografiska närvaro och får in många fantastiska medarbetare i STC-familjen. Planen är att expandera vidare i mellersta och norra Sverige och vi kommer fortsätta jobba aktivt med att förbättra träningsupplevelsen för våra medlemmar”, säger Katarina Andersson, vd STC.

I september 2018 klev Novax in som delägare och partner i STC för att hjälpa till i den fortsatta expansionen. I mars 2019 togs nästa stora initiativ. Friskvårdsföretaget Sportsgym med anläggningar i Östersund, Sundsvall, Åre, Härnösand, Krokom och Höör har gått samman med STC.

– ”I en allt mer stillasittande vardag blir regelbunden träning och rörelse avgörande för att förbättra folkhälsan. STC tänker ta en ledande position för att inspirera fler att röra sig mer. Sportsgym är en etablerad kedja med ett starkt koncept. Tillsammans kan vi lära av varandra och fortsätta vår positiva utveckling. STC blir vårt gemensamma varumärke och samgåendet innebär att våra medlemmar snart ges möjlighet att träna från Ystad i söder till Åre i norr”, säger Josef Bexell, investeringsansvarig för huvudägaren Novax.

STC har ett långsiktigt mål att bli helt rikstäckande. Genom pågående nyetableringar och samgåendet med Sportsgym har man idag ca 80 anläggningar. Tillväxten sker genom såväl nyetableringar som förvärv och utvecklingen styrs av målsättningen att alltid vara ”bäst i stan”.
– ”Vi har som ambition att fortsätta expansionen norrut och där kommer det kontaktnät som Sportsgym byggt upp att vara särskilt värdefullt. En befintlig serviceorganisation gör det också lättare att etablera fler klubbar”, menar Katarina Andersson.

I ett första skede innebär samgåendet att Sportsgym skyltas om till STC.
– ”Det här var rätt steg i vår utveckling som entreprenörer inom träning. Tillsammans med STC får vi unika möjligheter att bredda utbudet, höja vår attraktionskraft och stärka vår position på marknaden. Att få fortsätta utveckla befintliga och expandera med nya klubbar där glädje, passion och gemenskap är viktiga ingredienser känns väldigt stimulerande”, säger Peder Lind på Sportsgym.