Actic storsatsar med 22 nya utomhusgym – Actic Outdoor Box

Actic fortsätter att flytta fram positionerna och lanserar nu utomhuskonceptet Actic Outdoor Box på ytterligare 20 orter i Sverige, en ort i Norge och en ort i Tyskland. De första två boxarna som lanserades i augusti 2020 visade sig vara enormt uppskattade av Actics medlemmar och har tagit utomhusträning till en helt ny nivå.  

– ”Träning är viktigare än någonsin och Actics mål är att erbjuda våra medlemmar marknadens mest tillgängliga och inspirerande träningsutbud. Vi har som ambition att vara marknadsledande på utomhusträning och de boxar vi lanserade under förra året har visat sig vara en stor succé. De nya boxarna gör att vi kraftigt ökar kapaciteten till riktigt bra utomhusträning och förstärker vårt totala träningserbjudande ytterligare”, menar Anders Carlbark, VD Actic Group.

Actic Outdoor Box tar utomhusträning till nästa nivå

Actic Outdoor Box är en mobil anläggning i form av en container med tillgång till tyngre utrustning såsom skrivstänger, battlesropes, kettlebells, hantlar, medicinbollar och en stor rigg. Utrustningen möjliggör belastande träning i alla former för alla medlemmar, på alla nivåer. Boxens personal är specialutbildad i vårt Outdoor Box koncept och det är genom att delta på konceptklasserna som man får tillgång till boxen.

Medlemmarna tränar i ur och skur

– ”Den respons vi fått på de boxar vi kört i snart 6 månader är helt otrolig. Vi trodde att vi skulle stänga ner i november på grund av vikande efterfrågan som en följd av väder och vind – men vi har fortfarande öppet och våra medlemmar kör järnet i mörker och kyla! Det är helt fantastiskt att se”, säger Jonas Lissjanis, Chief Product Officer på Actic Group.

Actic släppte 2020 en rapport som kartlade svenskarnas träningsvanor utomhus. Kartläggningen visade att 62%*, av de svenskar som tränar, också tränar utomhus. Den primära fördelen med att träna utomhus jämfört med inomhus är att få vara ute i friska luften (69%), men man menar också att en viktig fördel med träning utomhus är att den är mer lättillgänglig (42%). Ungefär en tredjedel (34%) uppger minskad risk för smittspridning som en fördel och 28% menar att det helt enkelt är roligare att träna utomhus.

Tillgänglighet: Actic Outdoor Box kommer lanseras på, för Actic, strategiskt viktiga orter under april månad 2021. Information om exakt placering kommer under våren. Det finns flera sätt att få tillgång till Actic Outdoor Box:

  • Samtliga medlemmar med regionala medlemskap får fri tillgång
  • Outdoor-medlemskap
  • Klippkort
  • Personlig träning; individuell träning och bootcamps

*Svenskarna och utomhusträningen

Defintition på träning i denna studie: Att ägna sig åt fysiskt ansträngande aktivitet i minst 30 minuter i syfte att träna.

Fakta om studien: Studien är genomförd av Ipsos och består av 1079 genomförda intervjuer under perioden 7-10 juli 2020. I studien uppger 90% att man tränar någon gång eller oftare och nästan samtliga (94%) av dessa uppger att man någon gång tränar utomhus. Intervjuerna är gjorda i en slumpmässigt rekryterad webbpanel och är representativt för den svenska befolkningen 16-65år.