Bygga en PT-studio – vad ska jag tänka på? #CasallBusinessHacks #5

Många går i tankarna att starta upp en egen PT-verksamhet i egen studio. Men vad behöver man fundera över för att ge sig själv bästa förutsättningarna för att lyckas? Vi frågade proffset, Stuart Lascelles, på Casall Professional/Matrix vad han brukar ge för råd till sina kunder.

I vilken ände ska man börja om man vill öppna en studio?

Det är mycket att tänka på. Men jag återkommer ständigt till att du behöver funder till kring konceptet du vill skapa och vilken målgrupp du har. Därefter kan du gå vidare med andra frågor.

Utrustning är tillsammans med lokalhyra en av de största kostnaderna, hur ska jag tänka kring detta?

Paradoxalt nog brukar jag tipsa om att inte köpa in ”för” mycket grejer till en början. Börja med ett basutbud av saker som du verkligen behöver, och utveckla sedan vidare i takt med att verksamheten förhoppningsvis växer. I början klarar man sig med ganska lite saker, men välj saker som fungerar till många olika syften.

Ytan är ofta begränsad, hur kan man optimera den ytan man har?

Ja, det stämmer att ytan ofta är en utmaning, vare sig det handlar om pt-studios, bostadsrättsföreningar, hotellgym eller företagsgym. Mitt bästa tips är att ta hjälp av era leverantörer för att gå igenom ytan och komma med genomtänkta förslag för att optimera ytan. Det är superviktigt att ta in den kompetensen och expertisen som finns hos leverantörerna.

Har du något annat konkret tips kring ytan?

Ja, det är att försöka arbeta med så öppna ytor som möjligt. Minimera antalet maskiner till förmån för hantlar, bollar, battle ropes mm. så kan ytan användas till fler syften än en enda maskin kan. Tänk smart och var effektiv med ytorna.

Inspireras gärna mer på casallpro.com