Concept2 tvingas prishöja när EU inför strafftullar på varor från USA

Som en del av handelstvisten mellan USA och Europa har EU infört nya strafftullar för varor från USA. Concept2s maskiner, tillbehör och reservdelar är några av de varor som omfattas av den höjda tullavgiften. 

EU inför strafftullar på varor från USA i syfte att sätta press på USA att förhandla fram en lösning för WTO-tvisterna om flygplanssubventioner. Tullarna höjs med 25 procent och gäller varor som skickats från USA efter den 10 november. Ett stort antal varor omfattas av höjningen, däribland Concept2s produkter. För Concept2 Sveriges del innebär de höjda tullavgifterna en direkt prishöjning på samtliga produkter med 25 procent.  

– ”Prishöjningen innefattar maskiner, tillbehör och reservdelar. Det tog oss lite på sängen, vi var inte beredda på ännu en uppförsbacke i år”, säger Mats Störtebecker, ägare på Concept2 Sverige.

Samtliga av Europas Concept2-inköpare har under pandemin haft svårt att ta hem maskiner då tillgången varit begränsad. Concept2 Sverige har jobbat efter en kölista och har valt att inte ta ut någon förskottsbetalning innan maskinerna funnits på svensk mark.

– ”Vi förstår att det kan komma som en liten chock, men vi finns såklart tillgängliga för frågor”, säger Mats Störtebecker.

Maria Johem, expert på tullfrågor på Kommerskollegium, säger i ett pressmeddelande att de nya tullkostnaderna kommer att påverka konsumenterna i form av höjda priser på flera olika produkter. Andra varor som omfattas av tullen är exempelvis tobak, ketchup och jordnötter.  

– ”Det är i stor utsträckning färdiga varor som omfattas av strafftullarna, säger hon. För företag som importerar dessa varor blir alltså tullkostnaderna betydligt högre än tidigare.”

Läs mer om EU:s tvist med USA här.