Gymbranschens nuvarande status och framtida möjligheter

Branschen för träning och hälsa är ung och fortfarande outvecklad. Vi står nu inför en unik möjlighet att gå till nästa nivå.

Kring år 1975 kom branschen igång på allvar med verksamheter som hade ett stort utbud, någorlunda utbildad personal som försökte ge bra service, det fanns betalningsmodeller som gjorde att det gick att driva ett seriöst företagande och en större marknad för gymtjänster började växa fram i samhället. Från att ha varit en bransch som dominerats av renodlade gym för bodybuilders och styrkelyftare har vi över årtionde sett ett skifte till att möta en bredare massa av befolkningen. 

Branschen i siffror

Sammanlagt omsätter idag alla dessa Svenska former av gym enligt revisionsföretaget Deloitte närmare 7,0 miljarder kronor och det ökar varje år (2014 omsatte branschen 5,6 miljarder kronor). Nu för tiden pratas det mycket om padel – men faktum är att denna bransch knappt är uppe i 1 miljard i omsättning, långt efter gymindustrin. Drygt 90 procent av branschens företag har rörelseintäkter under tio miljoner kronor om året. Endast tre procent av företagen har rörelseintäkter över 25 miljoner kronor. Kedjorna tar en allt större plats och äger idag ca 60 % av marknaden.

Det finns många som arbetar heltid ute på gymmen – men den sammanslagna arbetstiden per person är relativt begränsad. Tidigare konstaterade siffror menar att detta beror till stor del på yrkeskategorin personlig tränare och instruktör. De utgör 61 procent av branschens anställda, som i genomsnitt arbetar 30 timmar per månad, motsvarande 17 procent av en heltidstjänst.

En mängd träningsalternativ

Tillväxten har varit enorm där antalet gym där vi kan träna inomhus ökar. Men inte bara olika varianter av traditionella gym utan också gym som företag öppnar för sina anställda, gym på hotell och spa-anläggningar som även öppnas upp för lokalinvånaren, bostadsområden byggs som även erbjuder ett gym som hyresgästerna kan använda osv.

Trenden och möjligheterna att träna utomhus växer. Individens möjlighet att utföra sin träning i hemmet ökar hela tiden – exempelvis YouTube är full av övningar, program och träningstips. Nya appar utvecklas, du kan få support online osv. Wearables kommer starkt som ger dig full koll på din hälsostatus och utveckling.

Marknaden är inte mättad

Trots att det på marknad finns en uppsjö av olika träningsalternativ är marknaden långt ifrån mättad. År 1995 konstaterade vi att ca 7 % av den Svenska befolkningen ”gick på gym” och idag är motsvarande siffra drygt 20%.

Men fortfarande är där många som verkligen behöver gymmens tjänster som ännu inte anslutit sig. Det är absolut realistiskt att upp mot 40 % av befolkningen inom en snar framtid kommer att ”tillhöra ett gym”. I vissa Amerikanska städer har man redan idag mätt siffror på 30 – 32 % av invånarna som ”betalar för organiserad träning”.  Allt indikerar på att branschen kommer att fortsätta växa även om det samtidigt blir en naturlig utslagning av de gymverksamheter som inte klarar av corona situationen eller inte hittar rätt med sitt koncept.

En mer lönsam bransch kommer inte av sig själv

I all denna tuffa konkurrens och snabba utveckling måste man ställa sig frågan – vilka grundegenskaper fordras egentligen för att lyckas etablera en framgångsrik gymverksamhet? Räcker det med att ha ett gediget intresse för träning och kost? Svaret är självklart Nej – du behöver kunskap om management, marknadsföring, försäljning och kundvård. Det krävs att du har en väl genomtänkt affärsidé, fungerande organisation, vet vilka nyckeltal du skall följa, få till en logisk och marknadsmässig prissättning av dina tjänster och mycket mer. 

Att bli framgångsrik i gymbranschen handlar idag om att få våra kunder att ändra sin livsstil, få resultat och känna sig omhändertagna. Långt borta är tider då man kunde sälja ett träningskort till någon och hoppas att de aldrig använder anläggningen.

Framtiden för gymindustrin är spännande – ska resultatet bli lyckat gäller det att branschen är enad och att kompetensnivån på personalen fortsätter att förbättras. Det finns fortfarande mängder av kunder som letar efter en allt mer hälsosam livsstil.