Facebook tappar stort bland unga användare

Sociala mediejätten Facebook tappar unga användare i en allt snabbare takt. Nära var tionde amerikanska användare i åldersgruppen 12-17 år slutade facebooka under förra året visar en ny mätning. Och utvecklingen är liknande på andra marknader. 

I flera år har analytiker förutspått att de unga användarna snart kommer att överge Facebook. Nu kanske vi börjar närma oss den punkten. Enligt analysföretaget Emarketer minskade användandet inom åldersgruppen 12–17 år med -9,9 procent under 2017. Skulle studien ange korrekta siffror så innebär det att Facebook tappar användare inom någon kategori för första gången.

Tappet är en del av en internationell trend. I Storbritannien beräknar Emarketer att 700 000 tonåringar kommer att lämna plattformen under 2018.

Facebook har ett tonårsproblem. Den här senaste prognosen visar att det här är mer än en teori. Fram tills nu har de kunnat luta sig mot att avhopparna samlas upp av Instagram. Men nu är det i stället Snapchat som lockar mest i den unga publiken, säger Bill Fisher senioranalytiker för Emarketer i Storbritannien till The Guardian.

Gemensamt för marknaden i USA och Storbritannien, liksom i Sverige, är att tillväxten sedan några år tillbaka primärt sker i den äldre målgruppen. Enligt den årliga studien ”Svenskarna och Internet 2017” ökade antalet Facebookanvändare i Sverige med tre procent till 74 procent under senaste mätperioden. I åldersgruppen 12-15 år sjönk användandet från drygt två tredjedelar (67 procent) till över hälften (54 procent).