Kvix bokslutskommuniké 2022 – stort minusresultat för andra året i rad

Bild: Kvix

Streamingplattformen Kvix presenterade nyligen sin bokslutskommunike för helåret 2022. Rapporten visar en negativ utveckling på viktiga parametrar såsom omsättning och betalande medlemmar.

Kvix tillhandahåller en streamingplattform som sammanför inspiratörer med personer som eftersträvar ett ökat välmående. Plattformen finns tillgänglig via app och webbläsare och är anpassad för en rad olika enheter. 

2022 i siffror (januari – december)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,9 miljoner kronor (2,2 miljoner kronor 2021)
 • Rörelseresultatet uppgick till -16,1 miljoner kronor (-17 miljoner kronor 2021)
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -16,2 miljoner kronor (-18,2 miljoner kronor 2021)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
  uppgick till -12,7 miljoner kronor (-14,5 miljoner kronor 2021)
 • Byte till kostnadsföringsmodellen under 2022 påverkar
  periodresultatet negativt med 4,5 MSEK

VD-byte

Den 10 februari 2023 tillträde Patrik Knutsson rollen som vd för Kvix samtidigt som grundare och tidigare vd Johan Thomasson går in i en roll som operativt ansvarig (COO).

Patrik Knutsson har erfarenhet av ledning, verksamhetsutveckling och styrelsearbete i flera bolag inom mjukvarubranschen, främst inom mobilspelssektorn. Han har varit styrelseledamot i Kvix AB sedan 2021.

Patrik Knutsson, VD, kommenterar:

”Vi har samlat på oss mycket kunskap under det senaste årets arbete. Som ett resultat av det vi lärt oss inom både de affärsmässiga och tekniska områdena har vi beslutat att vidareutveckla plattformen. Genom att bygga på vår erfarenhet och lyssna på våra användare, skapar vi en plattform som ger kreatörer stor frihet att skapa, dela och prissätta sitt innehåll på ett sätt som fungerar bättre för dem. Vi tror att vår vidareutvecklade plattform kommer att vara den mest användarvänliga och mångsidiga plattformen inom vårt segment.”

Andra nyckeltal vid periodens utgång

 • Totalt antal unika streamers: 60 stycken (63 st 2021)
 • Premiummedlemmar (betalande): 1 410 stycken (1 910 st 2021)
 • Medeltalet anställd: 7 stycken (9 st 2021)

Lång väg att gå

I företagets årsredovisning för 2021 formulerade de mål om 100 000 medlemmar, 10 000 premiummedlemmar samt 500 aktiva streamers. Mot bakgrunden av dessa ambitiösa målsättningar så får 2022 års statistik kring antal premiummedlemmar och streamers ses som tämligen misslyckade.

Lanserar ny plattform under 2023

Kvix arbetar för tillfället på en ny plattform som ska lanseras under det andra kvartalet 2023.

Den nya plattformen kommer ska ge kreatörer möjlighet att själva prissätta och dela sitt innehåll med sina följare. Efter att ha genomfört intervjuer med användare och kreatörer som idag använder Kvix har bolaget beslutat om att utveckla en helt ny produkt som skiljer sig markant från hur dagens produkt fungerar.

Den nya plattformen kommer att främst rikta sig mot marknaden i USA och UK vilket gör att den till en början endast kommer finnas tillgänglig på engelska.

”Vi är stolta över att inom en snar framtid kunna lansera vår nya plattform som ger kreatörer helt nya verktyg och möjligheter att kunna arbeta. Vi tror att denna förändring är vad vi måste göra för att locka till oss fler användare och öka engagemanget på plattformen” säger, Patrik Knutsson.

Läs hela bokslutskommunikén för 2022 här.