Medley storsatsar på kompetensförsörjning och säkerhet tillsammans med badbranschen

Medleys tillväxtresa fortsätter med flertalet nya anläggningar runt om i Sverige och nu lägger man ytterligare fokus på företagets personal. Fram till 2025 certifierar Medley alla fast anställda (cirka 250 personer) som ett led i att höja säkerheten, statusen i branschen, säkerställa rekrytering, kompetensutveckling och branschens kompetensförsörjning.

1 juni 2022 startade Svenska Badbranschen ett kompetensförsörjningsprojekt tillsammans med Svenska Badmästareförbundet, Svenska livräddningssällskapet och arbetsmarknadens parter Sobona och Kommunal.

Medley bestämde sig tidigt för att vara med och utbildar just nu 10 stycken yrkesbedömare som i sin tur ska certifiera all fast anställd personal i simhallarna, cirka 250 personer.

I dagsläget finns inte någon utbildning att tillgå för badbranschen. Det här är en stor investering i såväl medarbetare som ett led i en kompetenshöjning för hela badbranschen.

– Syftet är att utveckla en modell för lärande och validering som underlättar rekrytering, kompetensutveckling och branschens kompetensförsörjning. Det långa målet är att få till en YH-utbildning och höja statusen i branschen. Och inte minst som ett led i vårt arbete för ökad säkerhet i våra anläggningar, säger Camilla Eriksson, affärsutvecklingschef.

Bildkälla: Medley

Tre medarbetare är klara med sin certifiering som yrkesbedömare och siktet är att övriga sju blir klara till årsskiftet och därefter kommer certifieringarna av fast personal till certifierade badvärdar att fortlöpa fram till och med och under 2025. I dagsläget handlar det om certifiering av yrkesrollen ”Badvärd”. Framöver hoppas man också på ytterligare certifiering av rollen som ”Badmästare”.

– Det som känns extra stimulerande och roligt är att det mottagits så väl i vår organisation. Våra yrkesbedömare är väldigt motiverade och de medarbetare som håller på att bli certifierade får både bekräftelse på sin kompetens och känner stolthet för sitt yrke, säger Daniel Almgren, VD på Medley.