IHRSA Global report 2022: tydliga tecken på återhämtning för träningsindustrin

Träningsmarknader runt om i världen visar ”betryggande tecken på återhämtning” efter pandemin enligt den nysläppta 2022 IHRSA Global Report.

I Europa har återhämtningen varit fragmenterad, främst på grund av olika restriktioner och covid-19-åtgärder länder emellan.

Spanien, ett av de hårdast drabbade länderna under pandemin, återhämtade sig väl under 2021 och där det totala medlemsantalet ökade med 12 procent och nådde 4,8 miljoner människor. Totalt ökade marknadsintäkterna med mer än 18 procent.

I Tyskland har antalet anläggningar minskat med minimala 0,5 % jämfört med nivåerna före pandemin 2020 – delvis på grund av att klubbar varit stängda i dryga sex månader under 2021.

I norden har SATS rapporterat att företaget är tillbaks på samma medlemsnivåer som innan pandemin, medan Actic rapporterat en något trögare återväxt.

Sammantaget uppges många marknader vara på god väg att hämta in förlorad terräng.

De totala intäkterna för den europeiska fitnessmarknaden fortsatte att minska något under perioden (2021) för undersökningen och sjönk med 11 procent till 17,1 miljarder euro, jämfört med 19,3 miljarder euro 2020 och 28,8 miljarder euro före pandemin 2019.

Den totala medlemsnivån i Europa ligger cirka 14 procent under nivån före pandemin.

Data visar att i USA var lite mer än en utav fem invånare åldern 6 år eller äldre medlemmar på någon form av träningscenter eller studio, totalt 66,5 miljoner människor. En ökning med cirka 3,8% över de två senaste åren.

Rapporten pekar på att vissa amerikanska fitnesskedjor har rapporterat betydande ökningar av medlemskap under 2022. Dessa inkluderar Planet Fitness, som rapporterade att försäljningen ökade med 15,9 procent under första kvartalet 2022, och Blink Fitness, upplevde sin bästa försäljningsmånad i företagets historia i mars 2022. På annat håll rapporterade Life Time att medlemsantalet ökat med 23,8 procent under första kvartalet 2022.

Sammantaget förutspår rapporten en fortsatt gradvis återhämtning för den globala fitnessmarknaden, med gott om lysande exempel synliga på alla marknader.

Ladda ned IHRSA Global Report 2022 här.