SATS rapporterar 10% medlemstillväxt och stark EBITDA-förbättring

SATS presenterade idag resultaten för andra kvartalet 2022 och kunde visa upp en medlemsbas på 671 000 medlemmar i norden, en ökning med 10% från förra året.

Intäkterna ökade med 53% till 1 022 miljoner NOK, medan justerad EBITDA nådde 83 miljoner NOK, en ökning från förra årets -113 miljoner NOK. SATS har nu 267 gym i Norden, vilket är en ökning med 13 gym från förra året.

– Marknaden för träning och hälsa håller på att återhämta sig från pandemin och vi tror starkt på att SATS konkurrenskraft har stärkts. Vi är stolta över våra medlemmar, som i genomsnitt är mer aktiva nu än innan pandemin, vilket visar att de är framgångsrika med sin träning. Antalet besök per medlem är ett viktigt nyckeltal för SATS, vilket ger en god indikation på vårt bidrag till folkhälsan, samt medlemmarnas lojalitet, säger Sondre Gravir, VD för SATS.

SATS CEO, Sondre Gravir. Foto: Anita Arntzen

Trots trenden kring hälsa och livsstil tar det tid att få alla medlemmar på rätt spår igen. Undersökningar över hela Norden visar att de som tränade lite före pandemin nu har sänkt sin aktivitetsnivå ytterligare, medan de som var mest aktiva tidigare är mer aktiva än någonsin. Denna trend är också tydlig bland SATS medlemmar.

– Vårt huvudfokus framöver blir att öka medlemsantalet, vilket förväntas höja lönsamheten. Detta är också viktigt för att förverkliga vår vision om att göra människor friskare och lyckligare, avslutar Gravir.

Sverige är näst största rörelsesegment i koncernen, med 39% av den konsoliderade totalen för 2021 års intäkter. SATS Sverige hade 228 000 medlemmar i slutet av Q2 2022 (207 000 kvartal 2 2021) och är den största operatören av fitnessklubbar sett till intäkter.

Medlemsbasen i Sverige var vid utgången av det andra kvartalet upp 10% från motsvarande kvartal förra året. Totala intäkter var 350 NOK miljoner under kvartalet, vilket motsvarar en ökning om 17% sedan andra kvartalet 2021, ett kvartal som påverkades negativt av covid-relaterade restriktioner och lägre rörlighet i samhället. Under kvartalet öppnade SATS i Sverige två nya klubbar, bägge i Malmö, och har sedan samma kvartal förra året totalt öppnat åtta nya klubbar i landet. SATS Sverige är nu uppe i totalt 92 klubbar.

Framöver kommer SATS att fortsätta att öppna nya gym och ser goda möjligheter att konsolidera marknaden genom förvärv. Det finns också stor potential i den nuvarande gymportföljen och bolaget satsar därför, enligt egen uppgift, stort på de befintliga gymmen, för att inspirera fler medlemmar till en högre aktivitetsnivå.

Läs hela rapporten här.