SATS tredubblade driftsresultatet under årets andra kvartal

SATS presenterar idag ett rekordhögt resultat för andra kvartalet 2023 och levererar EBITDA på 194 miljoner norska kronor.

Rörelseresultatet tredubblades till 201 miljoner norska kronor.

Resultaten kommer enligt företaget som ett resultat av stabil medlemstillväxt över tid, prisjusteringar och god kostnadskontroll för att lätta inflationstrycket.

– Idag presenterar vi ett starkt ekonomiskt resultat. Detta visar att vi nu är i en position där vi levererar stabila resultat över tid. Vi förbättrar ständigt vår produkt och våra medarbetare levererar unika träningssupplevelser, vilket har resulterat i rekordbesök – våra medlemmar är mer aktiva än någonsin, säger VD Sondre Gravir.

Företaget skriver att medlemsbasen växte med sex procent jämfört med andra kvartalet förra året.

SATS kvartal 2 2023 i siffror:

(Kvartal 2 2022 inom parentes)

  • Intäkter: 1,2 miljarder norska kronor (1,02 miljarder norska kronor) +17 procent
  • EBITDA: 194 miljoner norska kronor (83 miljoner norska kronor) + 133 procent
  • Antal klubbar: 273 (267) +2 procent
  • Medlemsantal: 715 000 (671) +6 procent
  • Snittintäkt per medlem: 552 norska kronor/medlem och månad (502 norska kronor/medlem och månad)

Mer aktiva medlemmar

Det totala antalet träningspass på SATS gym ökade med 16 procent jämfört med motsvarande kvartal 2022. Ökningen är inte bara ett resultat av en större medlemsbas, utan även en högre träningsfrekvens per medlem. Antalet träningstillfällen är ett viktigt nyckeltal för företaget.

– Vi levererar när det kommer till vår vision att göra fler människor i Norden friskare och gladare genom regelbunden träning, och det inspirerar oss att hjälpa ännu fler till en hälsosammare livsstil, säger Gravir.

SATS CEO, Sondre Gravir. Foto: Anita Arntzen

Vinsten före skatt steg till 123 miljoner norska kronor under andra kvartalet, en ökning med nästan 100 miljoner norska kronor jämfört med samma period förra året.

Bolaget skriver i rapporten att det på kort sikt kommer att påverkas av högre inflation och fluktuerande energipriser. Sats tror ändå att man på längre sikt kommer att kunna höja sina priser gentemot kunder för att kompensera för inflationsökningen.

”Det finns inga tecken på att folk drar ner på utgifterna för gymmedlemskap på grund av lägre köpkraft”, skriver företaget.

Med totala rörelseintäkter på 539 miljoner NOK under kvartalet är det den norska verksamheten som står för lejonparten av Sats topplinje. Sverige är näst störst med 409 miljoner norska kronor.

Vid slutet av kvartalet hade företaget ett eget kapital på 976 miljoner NOK och en nettoskuld på 1,69 miljarder NOK.

Sverige

SATS Sverige är den näst största marknaden i koncernen med 34 procent av koncernens konsoliderade intäkter.

  • Intäkter: 409 miljoner norska kronor (350 miljoner norska kronor) +17 procent
  • EBITDA: 83 miljoner norska kronor (58 miljoner norska kronor) +45 procent
  • Antal klubbar: 94 (92) +2 procent
  • Medlemsantal: 245 000 (228 000) +7 procent
  • Snittintäkt per medlem: 552 norska kronor/medlem och månad (508 norska kronor/medlem och månad) +9%

Läs hela rapporten här.