Zoner på gymmen: Casall Business Hacks #4

Att dela in gymmet i olika träningszoner är en het trend i branschen. Men vad ska man satsa på och vad ska man försöka att undvika? Vi kollade med Stuart Lascelles på Casall Professional/Matrix vad som gäller:

Hur kan man arbeta med ytor utan att det känns exkluderande för medlemmarna?

Försök inte stänga av ytorna, risken är att medlemmarna upplever detta som något negativt. Gruppträningssalen är en sak, men i själva gymmet har vi på leverantörssidan blivit bättre på att skapa koncept som passar väl in där, utan att man helt behöver stänga av ytan. T ex Small Group Training, HIIT-klasser med mera.

Kan man ta betalt för olika koncept som sker ute i gymmet?

Ja, det kan man. Men viktigt är att man som anläggning först definierar vilka koncepten ska vara, samt beslutar vad som ska kosta extra och vad som eventuellt ska finnas till hands som ett mervärde i medlemskapen.

Har du exempel på något koncept som medlemmar är villiga att betala extra för?

Det finns en mängd olika varianter som man kan få in. Om vi går till oss själva så har vi Matrix MX4-konceptet, som är ett funktionellt system med ett upplägg som gör att ditt gruppträningsutbud sticker ut från mängden. Viktigt är att man undersöker vilka olika lösningar som finns på marknaden och ser hur de kan passa in i ens egna verksamhet. Detta är en möjlighet att skapa nya intäkter till verksamheten och blir en fin tjänst för medlemmarna.

Kontakta gärna Stuart och hans team på Casall Professional/Matrix för att diskutera hur de kan hjälpa din verksamhet ta nästa steg i utvecklingen: casallpro.com

Läs även: Häng med oss till Los Angeles och San Diego 17-21 mars 2020!