Bli en ledare som levererar stora resultat

För att gymbranschen ska fortsätta sin utveckling krävs bra ledare – vad kan just du göra för att bli en uppskattad ledare som verkligen gör en skillnad?

Vad är det som gör att en ledare är framgångsrikt och en annan misslyckas med sitt uppdrag? Svaret är komplext och innefattar många delar. Här följer 11 viktiga tips och strategier som kommer hjälpa dig på vägen till stora resultat.

1. Investera tid, energi och pengar på dig själv
När du investerar i dig själv kan du aldrig förlora, och med tiden kommer du på ett positivt sätt ändra vägen som tar dig till framgång.

2. Fokusera på dina styrkor
Vill du verkligen göra skillnad ska du fokusera på dina styrkor. Du väljer din egen väg till framgång och dina handlingar bestämmer hur fort du når uppsatta mål. Vi är en produkt av vem vi umgås med och vad vi väljer att fokusera på. Bästa resultatet kommer om du fokuserar på att arbeta inom områden där du har dina styrkor, och låt andra assistera dig på allt annat.

3. Tänk stort, riktigt stort
De flesta nöjer sig med så mycket mindre än det som vi verkligen kan uppnå. Vi lägger begränsningar på oss själva – om vad vi kan åstadkomma, hur mycket vi kan tjäna osv. Vi kan ofta göra mycket, mycket mer än vad vi själva tror vi kan åstadkomma. 9 gånger av 10 är din största begränsande faktor ditt eget sinne. Lyft därför din mentala inställning kring vilka resultat du kan generera.

4. Våga säga ”nej”
Att säga ”nej” kan vara en väldigt tuff utmaning för en visionär. Men sanningen är att framgång kommer mycket oftare till de som är riktigt duktiga på några saker snarare än de som ”kan lite av allt”.

5. Gör något varje dag
Varje dag kan du antingen bli bättre eller sämre. Gör något varje dag på din väg mot framgång. Många små insatser kommer med tiden också addera ihop till en stor, lysande framgång.

6. Sätt deadlines
Deadlines är din allra bästa kompis. Att sätta en deadline är skillnaden mellan att få saker gjorda och bara prata om det. Alla stora framgångar kommer om de har en deadline knuten till sig.

7. Hitta en mentor
Alla individer t o m högt uppsatta chefer behöver ett bollplank. Detta är en stor försäkring för att du håller dig på rätt kurs i ditt arbete. Lär av experter som kanske redan gjort det du försöker uppnå eller som ser på dina utmaningar med ”nya fräscha ögon”. Din mentors råd kan potentiellt spara dig år av arbete. Pengar är en förnybar resurs men tid som passerat kan du aldrig ta igen.

8. Livet är inte alltid rättvist
Acceptera det och gå vidare. Framgång kommer till den som gör det bästa av varje situation, även de som känns orättvisa och hopplösa.

9. Inspireras av andras framgång
Innovation handlar ofta om att ta något bra och sedan ”justera paketering och innehåll” för att det ska bli ännu bättre. Följ ordspråket ”succés leaves traces”. Analysera vad andra framgångsrika entreprenörer har gjort, gläds åt deras framgång, kopiera delar och gör det ännu bättre.

10. Förnya din tankar
Om du gör samma sak som du alltid har gjort – får du samma resultat som du har alltid fått. Gymmarknaden förändras i samverkan med övriga samhället. Vill du uppnå enorm tillväxt måste du vara prestigelös, vilja förändras och regelbundet ta dig ut från din komfortzon.

11. Var en do:er
De mest framgångsrika människor inom varje område är oftast inte de allra smartaste eller mest begåvade. De gör bara faktiskt saker som alla andra bara pratar om att göra. Tänk på Nike – ”Just Do It”.