Staffan Perman till CL FITNESS

I ett pressmedelande meddelar CL Fitness att företaget rekryterat branschprofilen Staffan Perman för att att arbeta med utveckling både inom produkter och kompetens.

Under hela 90-talet lade Staffan Perman grunden för en stor del av gruppträningen i Sverige och utbildade årligen omkring 300 instruktörer. Staffan har varit med och etablerat SAFE Education, The Academy och Sportsclub Education. Under många år var han verksam inom SATS som bland annat nordisk produktchef och nordisk produktutvecklingschef.

Enligt pressmeddelandet kommer Staffan arbeta med att utveckla nya träningskoncept och stärka kompetensen inom företaget; ”nu har vi möjligheten att erbjuda våra kunder helhetslösningar på en helt ny nivå. Med Staffans erfarenhet stärker vi CL Fitness erbjudanden inom gruppträning, PT och koncept för lönsamma träningsanläggningar.”