Friskvårdsföretagen: skärpta allmänna råd i flera regioner för att minska smittspridningen

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka. Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Östergötland, fattat beslut om skärpta allmänna råd.

Råden inkluderar bland annat att avstå från att besöka gym för att inte skapa trängsel och samtliga verksamheter måste anpassas så att rekommenderat avstånd kan hållas. 

Friskvårdsföretagen har en fortsatt dialog med Folkhälsomyndigheten och flera regioner angående situationen och de åtgärder branschen vidtar. Det är nu av yttersta vikt att alla tar sitt ansvar för att minska smittspridningen. 

Friskvårdsföretagen vill därför fortsatt starkt uppmana tränings- och hälsoföretag att hålla i de åtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderade under våren, och då med särskild betoning på att begränsa antalet personer som vistas i lokalerna samtidigt: 

* Fortsätta ha en god kontroll över hur många som vistas i lokalen och var noga med att rekommenderat avstånd måste kunna hållas i samtliga delar av gymmet

* Fortsätta med en extra hög frekvens på städning av anläggningarna, särskilt med fokus på de ytor som vanligen är i kontakt med händer (exempelvis träningsutrustning, handtag, kranar etc)

* Fortsätta ha god tillgänglighet på handdesinfektion på anläggningarna

* Fortsätta ha minskat antal personer per gruppträningsklass för att skapa större yta per klassdeltagare och möjliggöra att hålla avstånd till varandra

* Fortsätta korta ner träningstiden på klasserna för att frigöra tid för rengöring av greppytor efter avslutad klass

* Fortsätta ha längre tid mellan klasserna för att undvika trängsel 

* Flytta ut Personlig Träning samt gruppträning i den mån det är möjligt

* Fortsätt exkludera kontakt mellan instruktör och medlem i de klasser det vanligtvis förekommer (exempelvis yoga)

* Gällande samtlig personal är att det även fortsatt vid uppvisande av minsta symptom eller osäkerhet gällande sjukdom kommer personen i fråga inte att befinna sig på någon av anläggningarna

Fortsätt informera besökare kring:

* Håll avstånd!

* Träna där du bor – undvik att använda kollektivtrafik

* Försök träna på tider när gymmen är mindre välbesökta 

* Var extra noga med handhygienen

* Var extra noga med att torka av maskiner, redskap och utrustning när du använt det

* Ta med en egen yogamatta eller en handduk att träna på

* Undvik att byta om och duscha i omklädningsrummen

* Om du känner minsta symptom på sjukdom eller är osäker – vänligen stanna hemma!