Enorm marknad öppnas när fetmamedicinerna äntrar scenen

I årtionden har viktminskningsläkemedel varit en källa till frustration, med ineffektiva eller till och med riskfyllda behandlingsalternativ. Men nu, i en tid av banbrytande medicinsk utveckling, har relativt säkra och effektiva läkemedel gjort sitt intåg, vilket kan ha betydande ekonomiska implikationer.

Vissa talar nu om en framtid där fetma kan botas. Vilket är big business. Fetma är ett växande globalt hälsoproblem som drabbar hela 1,1 miljarder människor, vilket motsvarar cirka 14 procent av världens befolkning.

2024 står två ledande företag, Novo Nordisk och Eli Lilly, redo att tävla om tronen på en marknad som potentiellt kan nå imponerande 77 miljarder dollar fram till 2030.

Det enorma ekonomiska intresset i denna bransch har också genererat en våg av konkurrens och innovativa lösningar. Enligt medicinska nyhetssajten STAT är mer än 70 andra fetmabehandlingar under utveckling, vilket tyder på att den medicinska gemenskapen intensivt arbetar för att adressera denna globala utmaning.

Utbudet av effektiva fetmabehandlingar har ännu inte kunnat möta den ökande efterfrågan, och detta förväntas fortsätta att vara en utmaning framöver.

För att belysa den enorma påverkan som detta har, kan det noteras att det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk nu har en marknadsvärdering som överstiger hela Danmarks bruttonationalprodukt (BNP). Situationen har blivit så pass signifikant att Danmarks motsvarighet till Statistiska centralbyrån (SCB) har känt sig tvingad att offentliggöra statistik som är justerad för Novo Nordisk, eftersom företagets framgångar snedvridit bilden av Danmarks ekonomi.

Företaget redovisade för det fjärde kvartalet 2023 ett rörelseresultat om 26,7 miljarder danska kronor.

Hur fungerar det?

Den aktiva substansen i medicinerna Ozempic och Wegovy är semaglutid, vilket liknar det i kroppen naturligt förekommande hormonet glukagonlik peptid- 1 (GLP-1). Semaglutid ökar mättnadskänslan och får maten att stanna längre i matsäcken. De påverkar också hjärnans hypotalamus, som kontrollerar aptiten.

Ozempic är godkänt för att användas mot diabetes typ 2. Wegovy är godkänt för att användas mot fetma, vilket definieras som ett BMI över 30, alternativt ett BMI mellan 27–30 om det finns andra viktrelaterade sjukdomar.

Båda läkemedlen ges via injektion.

Medicinskt intresse

Något som driver på intresset hos läkare är att fetma alltmer ses som ett medicinskt, snarare än ett estetiskt problem. Nyligen visade en rapport om Wegovy att det kan minska risken för större hjärt-kärl-incidenter, såsom stroke och hjärtinfarkt, med 20 procent.

Bredare användning av viktminskningsinjektioner kan förhindra hundratusentals fall av hjärtsvikt. Världen över kan sådana läkemedel påverka folkhälsan i positiv riktning.

Enligt analysfirman Trilliant Health skrevs det ut nio miljoner recept för Ozempic eller Wegovy under det sista kvartalet 2022.

Vilka baksidor finns det?

Det finns definitivt baksidor med medicinerna. Främst mag- och tarmbesvär, inkluderande illamående, diarré och kräkningar. En del studier pekar även mot att uppemot 40 procent av viktminskningen sker på bekostnad av minskad muskelmassa.

En annan utmaning är uthållighet. Läkemedlen måste tas kontinuerligt för att behålla viktnedgången.

Det finns även en stor variation i framgång med viktminskningen. Vissa tappar uppemot 30 procent av kroppsvikten medan andra endast tappar endast 2-3 procent.