European Health & Fitness Market Report 2021

I förra veckan släpptes den åttonde utgåvan av European Health & Fitness Market Report, som täcker kalenderåret 2020. Rapporten tas fram av den Europeiska branschorganisationen EuropeActive och Deloitte. Rapporten visar bland annat på effekten av COVID-19-pandemin i träningsbranschen. 2020 markerade för första gången ett tydligt negativt trendbrott på en marknad som varit i ständig tillväxt under årtionden.

Enligt rapporten sjönk medlemsbasen med ungefär 10 miljoner medlemmar eller 15,4%, från 64,8 miljoner år 2019 till 54,8 miljoner vid utgången av 2020.

Intäkterna minskade med 32,9% till cirka 18,9 miljarder EUR, jämfört med rekordåret 2019 (28,2 miljarder EUR). De 20 största operatörerna såg sina medlemskap minska med nästan en miljon medlemmar (-7%) till 12,3 miljoner jämfört med 2019.

Det totala antalet träningsanläggningar minskade med 1, 4% till 62 775 st, en måttlig minskning som till stor del beor på olika former av ekonomiska stöd som många regeringar bidragit med till företag under pandemin.

Som i många andra sektorer accelererade digitaliseringen och breddningen av ekosystemen 2020. Betydande tillväxt har också visat sig inom träningsutrustning och tillbehör för hemmet, digitala produkter/tjänster och utomhuslösningar.

Investerarnas tilltro till framtida tillväxtmöjligheter i tränings- och hälsobranschen demonstreras av de stora beloppen som investerats under 2020 i olika segment av fitnessekosystemet. Både genom sedan tidigare etablerade företag, såväl som startups, både online och offline. En betydande del av denna investering kommer från ”big-tech”, särskilt Apple, Google och Amazon.

År 2020 registrerades 16 stora uppköp och sammanslagningar på den europeiska marknaden där totalt 505 klubbar bytte ägare. I Sverige såg vi Everytime Fitness säljas till Member 24 samt Always Fitness till Nordic Wellness. 2021 inleddes dessutom med en stor affär då STC förvärvade Puls&Träning.

I en kommentar till rapporten säger Europe Actives VD, Andreas Paulsen:

– ”Under de senaste åren har European Health & Fitness Market-rapporten blivit måttstocken för marknadsundersökningar inom tränings- och hälsosektorn. Och särskilt i denna utmanande och omvälvande tid för vår sektor behövs tillförlitlig data för att visa på effekterna av COVID-19 i vår bransch, och ännu viktigare för att bevisa vår sektors positiva och essentiella inverkan i samhällen i hela Europa. Jag vill tacka EuropeActives ambassadör Herman Rutgers, våra partners på Deloitte, vår datainsamlingspartners, liksom våra generösa sponsorer, för denna stora och viktiga prestation i en turbulent tid ”.

Du kan köpa hela rapporten här!