Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik är ett utbildningsföretag grundat av Seth Ronland som är riktat till personliga tränare och terapeuter.

Tre grundpelare

Utbildningarna arbetar utifrån tre grundpelare; Evidens, kontext och kompetens. Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Utbildningarna är både teoretiska och praktiska de leder till en bättre praktisk förståelse för funktion, prestation och rehabinsatser. 

Certifiering

Förutom vår grundutbildning erbjuder vi fyra utbildningssteg. Efter varje steg utförs ett teoretiskt test, när detta är klart med godkänt så erhålls ett certifikat. Våra hands-on utbildningar med manuell terapi är godkända av svenska kroppsterapeuternas förbund och ger deltagaren möjligheten till försäkring.

Till företagets hemsida: evidensbaseradpraktik.com