FIBO flyttas återigen – nytt datum, 7-10 april 2022

FIBO, som sedan tidigare flyttats till 4-7 november 2021, kommer återigen att byta datum på grund av den pågående pandemin och den globala osäkerheten som finns kring detta. Mässan flyttas till 2022 och kommer äga rum i Köln den 7 till 10 april.

– ”Ett internationellt evenemang som FIBO är helt enkelt inte genomförbart under de nuvarande förhållandena. De förväntningar som våra utställare, besökare, partners och vi själva har på en världsledande mässa kan inte uppfyllas under rådande förhållanden”, säger Benedikt Binder-Krieglstein, VD för arrangören RX Austria & Germany.

– ”Vi har därför tillsammans med våra utställare och partners beslutat att skjuta upp evenemanget till april 2022. Detta innebär att FIBO återgår till sitt vanliga vårschema nästa år.”, fortsätter Binder-Krieglstein.