SATS kvartalsrapport Q3 2022: lägre rörelseresultat än väntat – fler medlemmar än någonsin

SATS rörelseresultat landade på 5 miljoner norska kronor, mot väntade 17 miljoner norska kronor. Omsättningen landade på 967 miljoner norska kronor, mot väntade 1 008 miljoner.

Företaget avslutar tredje kvartalet med en rekordhög medlemsbas om 708 000 medlemmar, en ökning med 8% från förra året. Besöken per medlem fortsätter att öka, detta kvartal med 5% jämfört med motsvarande kvartal 2019.

SATS har i Norden 275 gym, en ökning med 19 gym från motsvarande kvartal förra året. De totala intäkterna om 967 miljoner NOK, innebär en ökning med 9% jämfört med tredje kvartalet 2021 (exklusive kompensationsstöd).

– Vi är glada att människor prioriterar sin egen hälsa och en aktiv livsstil. Vi har högre försäljning och lägre churn än före pandemin, trots den utmanande makroekonomiska situationen. SATS påverkas också av hög inflation och särskilt höga elpriser. Vi har därför genomfört åtgärder för att minska energiförbrukningen, utan att detta försvagar vårt utbud för medlemmarna, säger Gravir.

SATS Sverige landar in på 238 000 medlemmar (+8% jmf med Q3 2021) och intäkterna för kvartalet landar på ca 340 MSEK (+5% jmf med Q3 2021).

Till rapporten.